Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

EDUinspiracje - lista nominowanych!

W pięciu kategoriach konkursowych przyznano 38 nominacji dla instytucji, które zrealizowały najciekawsze projekty i osiągnęły najlepsze rezultaty.
Zwycięzców poznamy już 30 września 2021 roku na gali, która odbędzie się podczas IV Kongresu Edukacji.

Zapraszamy do zapoznania się z listą nominowanych w każdej z kategorii:

Umiejętności cyfrowe

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - za projekt: „Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym - innowacyjne narzędzia zwiększające wiedzę i kompetencje rodziców i profesjonalistów w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym”
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. I. J. Paderewskiego w Gdańsku - za projekt: „Use it or lose it”
 • Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach - za projekt: „CLICK and CLIL - z technologią w dwujęzyczność”
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach - za projekt: „Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia”
 • Fundacja Sempre a Frente - za projekt: „Be digital!”
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim - za projekt: „Tworzymy mobilną aplikację internetową dla bezrobotnych. Uczniowie klas informatycznych i teleinformatycznych w Wielkiej Brytanii”
 • Fundacja Instytut Działań Twórczych - za projekt: „Energia - kreatywność - solidarność! Wolontariat drogą do budowania aktywnej i twórczej społeczności”
 • Politechnika Łódzka - za projekt: „Virtual Mechatronic Laboratory”
 • Stowarzyszenie Harmonia -  za projekt: Polsko-Ukraińskie laboratorium branżowe

Ekologia

 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO - za projekt: „Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style”
 • Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie - za projekt: „Mobilność-technologia-wiedza. Rozwój praktyk zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie”
 • Fundacja Żółta Owca  - za projekt: „Eco Style”
 • Przedszkole nr 1 w Zabrzu - za projekt: „Nauka i sport pod gołym niebem - kreatywne metody pracy z dzieckiem w kontakcie z naturą”
 • Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kudowie-Zdroju - za projekt: „Eko-lokalni”
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - za projekt: „Innovative Education towards Sustainable Food Systems”
 • Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy - za projekt: „Clean air curriculum as a base for clean environment”
 • Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji - za projekt: „Kolory świata - Polsko-Ukraińskie inspiracje”

Włączanie społeczne i różnorodność

 • Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie "Busola" - za projekt: „Edukacja za kratami”
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - za projekt: „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży - za projekt: „PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI”
 • Społeczna Akademia Nauk - za projekt: „Improving the Employability of People with Hearing Impairments”
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu - za projekt: „INCLUSION: Togetther we make a difference”
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej "Polanda" - za projekt: „Poznajmy się na scenie”
 • Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” - za projekt: „Czas Rozwoju - Sklepy Charytatywne”

Aktywne uczestnictwo

 • Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego - za projekt: „Nowoczesne projektowanie produktu folkowego w wielokulturowej Europie”
 • Stowarzyszenie Szukamy Polski - za projekt: „Silver Civic Education”
 • Politechnika Koszalińska - za projekt: „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”
 • Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu - za projekt: „Wroclaw's international high 5: gotowi na multikulturowość!”
 • Instytut Twórczej Integracji - za projekt: „Projekt Aurora”
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile - za projekt: „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową”
 • Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl - za projekt: „Kino letnie w ogrodzie „MDK 2”
 • Instytut Europejski Pro Futuro Europae - za projekt: „Voice of Youth”

Synergia dla edukacji

 • Uniwersytet Pedagogiczny im.  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - za projekt: „Polish Online”
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - za projekt: „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”
 • Stowarzyszenie Mierz Wysoko - za projekt: „Wilderness Therapy”
 • Internationaler Bund Polska - za projekt: „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży”
 • Szkoła Organizacji i Zarządzania - za projekt: „On the road to entrepreneurship”