Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Erasmus+ 2023 z większym budżetem

4,43 mld euro – tyle wynosi zweryfikowany budżet programu Erasmus+ na 2023 r. Dodatkowe wsparcie przewidziano m.in. dla ukraińskich uczniów oraz kadry.

  • fot. Shutterstock

Z większym budżetem na 2023 r. program Erasmus+ zapewnia solidniejsze wsparcie przy realizacji priorytetów w zakresie włączenia, aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w życiu demokratycznym oraz zielonych i cyfrowych transformacji w UE i na arenie międzynarodowej.

Szczególne znaczenie ma pomoc dla kadry edukacyjnej i osób uczących się, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie. To jedno z istotniejszych wyzwań, którym należy stawić czoło w 2023 r.

– Zapraszam naszą społeczność Erasmus+ do dalszej solidarności, okazanej już w ciągu ostatniego roku wobec uczniów, kadry edukacyjnej, instytucji i organizacji dotkniętych wojną w Ukrainie! A organizacje działające w obszarze edukacji i młodzieży zachęcam do skorzystania z możliwości, jakie daje program w tym zakresie, i złożenia propozycji projektów w nadchodzącym terminie – mówi Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Od 2023 r. program Erasmus+ jest wzbogacony też o nowe działanie na rzecz wspierania trenerów sportu poprzez ich udział w projektach mobilności. Zwiększy to możliwości ogólnoeuropejskiej współpracy i nauki dla lokalnych organizacji sportowych oraz ich personelu.

Erasmus+ nadal wspiera działania młodzieżowe, kontynuując Europejski Rok Młodzieży 2022. Ważną rolę odgrywa również obszar zdobywania umiejętności – zgodnie z założeniami Europejskiego Roku Umiejętności 2023.

Zobacz też:
Przewodnik po programie Erasmus+ 2023
Erasmus+ 2023: zaproszenie do składania wniosków