Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Erasmus+ w najbliższych latach: cyfrowo i ekologicznie

Erasmus+, którego budżet w latach 2021-27 wyniesie ponad 28 mld euro, będzie włączający, innowacyjny, cyfrowy, ekologiczny – podkreślono 28 marca br. podczas spotkania na KUL pt. „Erasmus+ to nie tylko wymiany studenckie – Lublin Erasmus+ Hub”. Dodatkowo ponad miliard euro zasili budżet Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki tym funduszom w projektach wolontariackich będzie mogło wziąć udział ok. 270 tys. młodych ludzi.

  • Monika Baran podczas spotkania „Erasmus+ to nie tylko wymiany studenckie – Lublin Erasmus+ Hub”

    fot. Tomasz Koryszko

– Program Erasmus skierowany do organizacji studenckich i kół naukowych, ale też do stowarzyszeń i fundacji, które współpracują z uniwersytetem, daje dużo możliwości w zakresie działalności młodzieżowej – zapewniła prorektor ds. studenckich dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, która zainaugurowała spotkanie.

Prorektor KUL przypomniała też, że w 2021 r. otwarto na uniwersytecie Hub informacyjny Lublin Erasmus+. Celem projektu jest utworzenie międzysektorowego centrum innowacji i kompetencji integrującego lubelskie uczelnie, szkoły, ośrodki kształcenia zawodowego, przedsiębiorców, organizacje społeczne, władze samorządowe oraz wspieranie nowoczesnego systemu kształcenia. Ponadto Hub ma się włączyć w wydarzenia przygotowywane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w Lublinie, oddziaływać na region i sąsiednie województwa. W centrum będą organizowane spotkania informacyjne, prezentacje przykładów dobrych praktyk, rezultatów projektów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w sektorze młodzieży.

Podczas spotkania studenci mogli dowiedzieć się m.in. tego, jakie projekty można realizować w ramach programu Erasmus+ w częściach dotyczących młodzieży i edukacji dorosłych, a także w części Europejskiego Korpusu Solidarności. Ten program Komisji Europejskiej umożliwia młodym ludziom (w wieku 18-30 lat) zaangażowanie się w lokalne inicjatywy lub udział w wolontariacie, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

– Projekty wolontariatu dają młodym osobom możliwości uczestniczenia w działaniach solidarnościowych. To możliwość wyjazdu do 54 krajów: Unii Europejskiej, EFTA, Europy Wschodniej i Kaukazu, także basenu Morza Śródziemnego i krajów Europy Południowo-Wschodniej – powiedziała Monika Baran, dyrektor Biura ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Czas realizacji projektu wynosi od dwóch do 12 miesięcy; co istotne, wolontariusz nie ponosi kosztów. – Ma zapewniony transport, zakwaterowanie, wyżywienie, także transport lokalny, ubezpieczenie i kieszonkowe. To wszystko jest po naszej stronie w ramach projektu – dodała Monika Baran, zaznaczając też, że na wolontariat można wybrać się indywidualnie albo grupowo (wówczas czas realizacji projektu trwa od dwóch tygodni do dwóch miesięcy). Poza wolontariatem zagranicznym Europejski Korpus Solidarności wspiera także działania lokalne (z możliwością zatrudnienia coacha).

Nagranie z wydarzenia dostępne jest na kanale TV KUL na YouTube.

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021-27 wynosi 26,2 mld euro (w całości to ponad 28 mld euro).