Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Koalicja dla EuroSkills 2027 w Polsce

Podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu powołano Koalicję na rzecz organizacji zawodów EuroSkills 2027 w Polsce.

  • fot. Bartosz Stawiarz/FRSE

Podpisy złożyli: dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Marek Osiński, prezes zarządu DMG MORI oraz dr Bianka Siwińska, CEO Perspektywy Women in Tech, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Celem inicjatywy jest zbudowanie koalicji firm, instytucji i organizacji wspierających polską kandydaturę do organizacji finału konkursu Euroskills w 2027 roku. Oprócz przedsiębiorstw, członkami koalicji zostaną także trzy uczelnie: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska oraz Politechnika Poznańska. To pierwsze z cyklu porozumień, mających służyć skutecznej, międzynarodowej kampanii na rzecz poparcia dla Polski jako organizatora finału konkursu. Polska konkuruje z Niemcami, którzy również chcą być gospodarzami imprezy. Zwycięskie polskie miasto, które zorganizuje finał konkursu poznamy już niebawem.

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. W EuroSkills rywalizuje 30 państw ze Starego Kontynentu, w WorldSkills – 85 krajów z całego świata. To największe tego rodzaju zawody na świecie, które mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Jest to również miejsce wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a także nawiązywania kontaktów i budowania partnerstw edukacyjno-rynkowych. Zawody europejskie i światowe odbywają się naprzemiennie co dwa lata. W 2019 roku w rosyjskim Kazaniu, Polska wzięła udział w ośmiu konkurencjach (gotowanie, technologia mody, florystyka, mechatronika, frezowanie CNC, spawalnictwo, robotyka mobilna oraz modelowanie informacji o budynkach), a 22 - letni Maciej Pisarek został wicemistrzem świata w gotowaniu. W 2021 roku roku zawody europejskie odbędą się w austriackim Grazu. Więcej o EuroSkills Graz 2021 TUTAJPolska reprezentacja będzie rywalizować o medale w 16 konkurencjach.

Zdaniem dr Pawła Poszytka, zarówno Erasmus+ jak i WorldSkills i EuroSkills funkcjonują w szerszym ekosystemie edukacyjno- społeczno-gospodarczym. - Celami tych inicjatyw, a szczególnie Erasmus+, jest działanie na rzecz nie tylko szkół, uczelni, stowarzyszeń czy fundacji edukacyjnych, ale również na rzecz przedsiębiorców. Oni też są uprawnieni, by korzystać ze środków Erasmus+ - mówił Dziennikowi Gazecie Prawnej dr Paweł Poszytek. - Głównym mianownikiem jest finansowanie różnych inicjatyw edukacyjnych skierowanych na doskonalenie zawodowe odpowiednich grup społecznych i pracowników. Wszystkie te instytucje, które chcą podnosić kwalifikacje, rozwijać kompetencje przyszłości, między innymi kompetencje cyfrowe, społeczne czy interdyscyplinarne swoich pracowników, mogą pozyskać fundusze z programu Erasmus+. Pandemia wykazała, że musimy wszyscy we wszystkich branżach sprawnie posługiwać się technologiami. W tej chwili nie da się przeżyć we współczesnym świecie koncentrując się tylko na bardzo wąskiej dziedzinie.