Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Podpisywanie umów o dotację z Narodową Agencją – wytyczne

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje, że dopuszczone są dwa sposoby podpisywania umowy o dotację: podpisem kwalifikowanym lub tradycyjnie w formie pisemnej. Szczegółowe wytyczne można znaleźć w komunikacie NA z 27 czerwca 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Umowę o dotację można podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (z możliwością zastosowania jednorazowego podpisu kwalifikowanego wygenerowanego przez bank beneficjenta) lub
  • tradycyjnie w formie pisemnej z poświadczeniem własnoręczności podpisu reprezentantów prawnych podmiotu przez notariusza.

NA rekomenduje używanie podpisu kwalifikowanego. Taka forma przyspieszy procedury związane z płatnością zaliczki na poczet realizacji projektu.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie z 27 czerwca 2023 r. w sprawie sposobu podpisywania z Narodową Agencją umów o dotację.