Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Webinarium Erasmus+ Akcji 1 Edukacja dorosłych

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych uprzejmie zaprasza na webinarium szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów krótkoterminowych Akcji 1 w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych (nabór do 23 lutego 2022 r., godz. 12:00).

  • fot. FRSE

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2022 r. w formie zdalnej/online (na platformie ClickMeeting) w godzinach 11:00-15:00. Uczestnicy będą mieli okazję poznać możliwości dofinansowania wyjazdów kadry i słuchaczy z obszaru niezawodowej i nieformalnej edukacji osób dorosłych. W ramach projektów w tej akcji (tzw. projektów mobilności) już nie tylko kadra, ale także dorosłe osoby uczące się w organizacji wysyłającej z grup wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego mogą wyjeżdżać w celach edukacyjnych. Komisja Europejska znacznie zwiększyła budżet na tę akcję w roku 2022. Każdy dobry projekt będzie mógł być dofinansowany, a szanse na to są największe w historii!

Główne cele i punkty spotkania to:

  • przedstawienie struktury programu Erasmus+;
  • omówienie specyfiki sektora Edukacji dorosłych;
  • wyjaśnienie technicznych zasad wnioskowania;
  • przedstawienie merytorycznych i finansowych zasad Akcji 1;
  • zaprezentowanie przykładowych projektów;
  • pytania i odpowiedzi.

Rejestracja

Zachęcamy także do przeczytania krótkiej charakterystyki Akcji 1 na naszych stronach internetowych: https://erasmusplus.org.pl/sektory/edukacja-doroslych/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna oraz Finansowanie projektów | FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (frse.org.pl).

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania