treść strony

Zagraniczne mobilności słuchaczy
z określonych grup oraz kadry edukacyjnej

W ramach tej akcji organizacje z obszaru niezawodowej edukacji dorosłych mogą wysyłać na mobilności zagraniczne swoją kadrę oraz swoich słuchaczy, czyli dorosłe osoby uczące się. Mogą to być tylko dorosłe osoby uczące się wymagające wsparcia edukacyjnego z określonych grup, które są zapisane na zajęcia edukacyjne w organizacji wysyłającej. W projekcie możliwe są działania:

Mobilność kadry:

 • Job shadowing
 • Prowadzenie zajęć w organizacji zagranicznej
 • Udział w kursach i szkoleniach

Mobilność dorosłych słuchaczy:

 • Grupowa mobilność dorosłych osób uczących się
 • Indywidualna mobilność dorosłych osób uczących się

Inne możliwe działania:

 • Zapraszanie ekspertów
 • Goszczenie nauczycieli i edukatorów będących w trakcie szkolenia
 • Wizyty przygotowawcze

W ramach akcji dostępne są dwie ścieżki wnioskowania:

1. Krótkoterminowe projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – dla organizacji mniejszych, mniej doświadczonych, działających na mniejszą skalę. Wnioski mogą składać tylko organizacje indywidualne. Czas trwania projektów: 6-18 miesięcy. Liczba dofinansowanych projektów jest ograniczona.

2. Akredytowane projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – dla bardziej doświadczonych, większych organizacji chcących regularnie organizować mobilności. Organizacja aplikuje tylko raz o akredytację na okres do końca roku 2027, a po jej uzyskaniu składa periodycznie uproszczony wniosek o budżet. Opcja dla organizacji indywidualnych i konsorcjów.

Może Cię zainteresować

Webinaria i filmy

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

Platforma EPALE

 

Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów poświęconej
niezawodowej edukacji dorosłych

Dowiedz się więcej

Strona Komisji Europejskiej

 

Lista wyszukiwarek partnerów do udziału
w projektach edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Więcej

Skontaktuj się
z nami

więcej