treść strony

Zagraniczne mobilności słuchaczy
z określonych grup oraz kadry edukacyjnej

W ramach tej akcji organizacje z obszaru niezawodowej edukacji dorosłych mogą wysyłać na mobilności zagraniczne swoją kadrę oraz swoich słuchaczy, czyli dorosłe osoby uczące się. Mogą to być tylko dorosłe osoby uczące się wymagające wsparcia edukacyjnego z określonych grup, które są zapisane na zajęcia edukacyjne w organizacji wysyłającej. W projekcie możliwe są działania:

Mobilność kadry:

  • Job shadowing
  • Prowadzenie zajęć w organizacji zagranicznej
  • Udział w kursach i szkoleniach

Mobilność dorosłych słuchaczy:

  • Grupowa mobilność dorosłych osób uczących się
  • Indywidualna mobilność dorosłych osób uczących się

Inne możliwe działania:

  • Zapraszanie ekspertów
  • Goszczenie nauczycieli i edukatorów będących w trakcie szkolenia
  • Wizyty przygotowawcze

W ramach akcji dostępne są dwie ścieżki wnioskowania:

1. Krótkoterminowe projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – dla organizacji mniejszych, mniej doświadczonych, działających na mniejszą skalę. Wnioski mogą składać tylko organizacje indywidualne. Czas trwania projektów: 6-18 miesięcy. Liczba dofinansowanych projektów jest ograniczona.

2. Akredytowane projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – dla bardziej doświadczonych, większych organizacji chcących regularnie organizować mobilności. Organizacja aplikuje tylko raz o akredytację na okres do końca roku 2027, a po jej uzyskaniu składa periodycznie uproszczony wniosek o budżet. Opcja dla organizacji indywidualnych i konsorcjów.

Może Cię zainteresować

Webinaria i filmy

  • odtwórz film
  • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

Platforma EPALE

 

Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów poświęconej
niezawodowej edukacji dorosłych

Dowiedz się więcej

Strona Komisji Europejskiej

 

Lista wyszukiwarek partnerów do udziału
w projektach edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Więcej

Skontaktuj się
z nami

więcej