Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Erasmus+ Sport 2023, projekty centralne

Komisja Europejska opublikowała listę projektów rekomendowanych do uzyskania dofinansowania w ramach programu Erasmus+ Sport. Aż w 18 z nich koordynatorami są polskie organizacje i instytucje. W tym roku łączna kwota ryczałtowa dofinansowania jest rekordowa dla Polski i przekroczy 4,2 mln euro! W gronie koordynatorów pierwszy raz w historii znalazła się również polska uczelnia.

  • fot. Shutterstock

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów Erasmus+ Sport w 2023 r. wynosi ponad 59 mln euro. Do finansowania zarekomendowano 320 wniosków: 113 w ramach Partnerstw współpracy, 180 Partnerstw na małą skalę, 22 Niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe (w tym 2 projekty na dużą skalę) i 5 projektów Budowania potencjału w dziedzinie sportu.

Na tegorocznych listach z wynikami znajdziemy 18 projektów zgłoszonych i koordynowanych przez polskie organizacje i instytucje. Suma kwot ryczałtowych przyznanych na ich realizację, we wszystkich kategoriach działań, wynosi 4 210 000 euro.

W 2022 r. dofinansowano 16 projektów, które realizują polscy koordynatorzy. W 2021 r., w pierwszym roku nowej perspektywy finansowej programu Erasmus+, dofinansowano 13 projektów z polskimi organizacjami w roli koordynatorów. Łączna suma kwot ryczałtowych z lat 2021-2023 przyznanych projektom z polskim koordynatorem wynosi ponad 10 mln euro.

Na listach projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w 2023 r. znalazły się:

  • Partnerstwa na małą skalę

Instytut Rozwoju Rynku Pracy, Warta Poznań SA, Klub Sportowy Academia Espanola (2 projekty), Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, Stowarzyszenie Young Entrepreneurs Society, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Jerzy Suchodoła.

  • Partnerstwa współpracy

INNOCAMP PL Sp. z o.o., Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Fundacja V4 SPORT, i-Sport Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Towarzystwo Sportowe Iron Man, Polski Komitet Olimpijski, Fundacja Institute For Sport Governance.

  • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Śląski Związek Piłki Nożnej.

  • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe na dużą skalę

Polski Komitet Olimpijski.

Pełna lista projektów rekomendowanych do finansowania przez EACEA

Aby poznać możliwości realizacji projektów centralnych w obszarze sportu Erasmus+, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura ds. Sportu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ lub do najbliższego Erasmus+ InnHUB.

7 Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB działa w różnych regionach Polski. Biura są zlokalizowane: we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej, w Łodzi na Politechnice Łódzkiej, w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Opolu na Politechnice Opolskiej (we współpracy z Uniwersytetem Opolskim), w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim, w Katowicach w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w Poznaniu na Politechnice Poznańskiej.