Konkurs EITA – Nominowane projekty z Polski

treść strony

EITA Lista nominowanych 2023

W 2023 roku liderzy europejskiego obszaru edukacji zostaną po raz trzeci uhonorowani Europejską nagrodą za innowacyjność w nauczaniu.

Temat przewodni tegorocznej edycji nagrody EITA to „Edukacja i innowacja”.
Osiem nominacji w czterech kategoriach przyznała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kategoria: edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dzieckiem

  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Kraśniku za projekt „Europejski wymiar edukacji zaczyna się w przedszkolu”

W wyniku przedsięwzięcia wprowadzono program „Dwujęzyczny przedszkolak” wykorzystujący immersję językową, który pozwolił włączyć język angielski do zajęć przedszkolnych. Ponadto wprowadzono metodę loose parts i kodowanie na lekcjach matematyki oraz zajęcia z robotyki.

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile za projekt „Difficult topics in good fan– education in the future”

W projekcie zapewniono 5–6-latkom możliwość nauki programowania i kodowania z wykorzystaniem klocków i robotów, by wprowadzić ich w świat nauk ścisłych oraz bezpiecznego stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych. Wykorzystywanie innowacji ma pomóc w rozwijaniu kreatywności, logicznego myślenia oraz umiejętności matematycznych i językowych.

Kategoria: szkoły podstawowe

  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO w Poznaniu za projekt „Tailored digital eBook as a source of development for teacher and student”

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli dzięki specjalistycznemu kursowi TIK w Irlandii.

  • Szkoła Podstawowa w Koźminie za projekt „LEGO® MINDSTORMS® EV3 w edukacji szkolnej STEM”

Uczestnicy projektu szkolili się z wykorzystywania systemu robotyki LEGO MINDSTORMS EV3 w nauczaniu przedmiotów STEM.

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu za projekt „New School – New Start”

W ramach przedsięwzięcia szkoła otworzyła oddział dwujęzyczny, wprowadziła innowacyjne metody nauczania i opracowała nowy system oceniania.

  • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois za projekt „Four Seasons in the Sky”

Celem projektu było wprowadzenie multidyscyplinarnego podejścia do nauczania i uczenia się nauk ścisłych.

Kategoria: szkoły branżowe i techniczne

  • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju za projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery 2”

Szkoła zastosowała innowacyjne multidyscyplinarne podejście do zawodów – podczas praktyk uczniowie, współpracując w międzynarodowym środowisku, podnieśli swoje umiejętności językowe, zawodowe, cyfrowe, społeczne. Dzięki temu m.in. skonstruowali od podstaw pojazd z napędem elektrycznym e-buggy, stworzyli gry i aplikacje mobilne, a także wykonali projekt domu pasywnego z wszystkimi instalacjami.

  • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie za projekt „Muzyczne dziedzictwo Polski, Bułgarii i Niemiec we współczesnej zawodowej edukacji muzycznej"

W międzynarodowym środowisku udało się przygotować ciekawe aranżacje muzyczne prezentowane podczas koncertów, w tym z udziałem osób niewidzących. Zarejestrowano koncerty online, stworzono muzyczne kalendarze adwentowe, przeprowadzono wspólne warsztaty, próby i specjalistyczne konsultacje dotyczące muzyki narodowej, spontaniczne improwizacje „jam sessions”, a także międzynarodowy otwarty konkurs internetowy „Kameleon+” dla młodych aranżerów.