Informacje dotyczące wnioskowania w programie Erasmus+

treść strony

Jak złożyć wniosek o projekt

Proces wnioskowania do programu

Żeby rozpocząć proces wnioskowania do programu Erasmus+ lub/i Europejski Korpus Solidarności na poziomie zdecentralizowanym organizacja musi zarejestrować się w Systemie Rejestracji Organizacji (Organisation Registration System – poprzednio URF).

Aby pozyskać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer, rejestracji danych dokonuje pracownik/cy organizacji zarejestrowani w systemie EU_LOGIN.

Uwaga: W programie Erasmus+ nie mogą składać wniosków osoby indywidualne. Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

Każda instytucja powinna posługiwać się jednym numerem identyfikacyjnym organizacji Organization ID (OID) lub PIC.

Rejestracja w systemie EU_LOGIN

Żeby rozpocząć proces wnioskowania pracownik rejestrujący instytucję/organizację musi zarejestrować się w systemie EU_LOGIN

Serwis EU_LOGIN  umożliwia użytkownikom dostęp do większości cyfrowych narzędzi stworzonych lub używanych przez instytucje Unii Europejskiej.

Założenie konta w systemie EU_LOGIN jest pierwszym krokiem przed rejestracją organizacji lub osoby indywidualnej umożliwiającym dostęp do narzędzi Komisji takich jak Rejestr Organizacji, Beneficiary Module, OEET oraz Platformy Upowszechniania Rezultatów.

Adres URL do systemu EU_LOGIN:

Rejestr Organizacji Erasmus+ and European Solidarity Corps platform

Nowy System Rejestracji Organizacji, dostępny na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps platform, ułatwi większości organizacji rejestrację oraz uczestnictwo w akcjach programu dzięki mniejszej liczbie wymaganych informacji.

 • Jeśli organizacja uczestniczyła w działaniach w ramach programu Erasmus+ lub Europejski Korpus Solidarności zarządzanych przez Narodową Agencję i posiada numer PIC lub OID, nie ma potrzeby ponownej rejestracji.

 • Jeśli organizacja zamierza po raz pierwszy wziąć udział w działaniach Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodowe Agencje, powinna zarejestrować się bezpośrednio na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps platform.

 • Jeśli organizacja zamierza kontynuować uczestnictwo w działaniach zarządzanych przez Agencję Wykonawczą (EACEA) lub jeśli jest nową organizacją planującą uczestniczyć w takich działaniach w ramach programu Erasmus+ lub Europejski Korpusu Solidarności, powinna uzyskać numer PIC, a zarządzanie danymi będzie możliwe poprzez portal Funding and Tenders Portal.

Każdy system rejestracyjny ma odrębny i niepowtarzalny numer identyfikacyjny:

 • 9-cyfrowy PIC (z ang. Participant Identification Code) jest wykorzystywany w Rejestrze Uczestników SEDIA poprzez portal Funding and Tenders Portal w celu identyfikacji organizacji w projektach zarządzanych przez EACEA (np. PIC: 987654321).

 • Nowe „OID Organizacji” (z ang. Organisation ID – OID) jest wykorzystywane w Systemie Rejestracji Organizacji (Organisation Registration System) dostępnym poprzez platformę Erasmus+ and European Solidarity Corps platform w celu identyfikacji organizacji w projektach zarządzanych przez Narodową Agencję (np. Organisation ID: E12345678).

OID Organizacji (Organisation ID) zostało przyznane automatycznie organizacjom, które uczestniczyły już w projektach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodowe Agencje. Żeby odszukać OID Organizacji, należy użyć platformy Erasmus+ and European Solidarity Corps platform. Zalecamy wyszukiwanie po obecnie istniejącym numerze PIC wykorzystując zaawansowane wyszukiwanie.

Jak uzyskać dostęp do danych organizacji w nowym systemie?

W celu wyszukiwania organizacji i zarządzania danymi organizacji, należy wykorzystać platformę Erasmus+ and European Solidarity Corps platform. Platforma ta zastąpiła Portal Uczestnika (Education, Audio-Visual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal) dla działań zarządzanych przez Narodową Agencję.
Jeśli jesteś „Uprawnionym Użytkownikiem” (z ang. Authorised User) reprezentującym organizację, możesz zarządzać danymi organizacji poprzez wybranie zakładki My Organisations. Do systemu można się zalogować przy użyciu istniejącego „EU login” po otrzymaniu takiego polecenia od systemu.
Po zalogowaniu można wyszukać organizację, zarządzać jej danymi oraz, jeśli to potrzebne, edytować dane, a także zarządzać dokumentami oraz wykonywać inne czynności. Można również wykorzystać nowe ID Organizacji (Organisation ID) w formularzach wniosków stworzonych dla działań Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodową Agencję.

Więcej informacji:

W celu uzyskania informacji, czy działanie jest zarządzane przez Narodowe Agencje czy EACEA, należy wejść na stronę Erasmus+ call for proposals – znajduje się tu lista działań i instytucji, które nimi zarządzają.
Dodatkowe informacje dotyczące tego, jak zarządzać danymi organizacji, osobą kontaktową, autoryzowanym użytkownikiem oraz innymi dokumentami znajdują się pod poniższymi linkami (dostęp można uzyskać logując się za pomocą EU login). Informacje dostępne są obecnie w języku angielskim. Dokumenty te będą stopniowo udostępnione w języku polskim.

Dodaj dokumenty do profilu organizacji

Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje:

 • Inne dokumenty
  pobierz wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do Rejestru Organizacji (Komunikat NA 3-2015) (pdf)

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie dołączyć w formie skanu (w formacie PDF) do systemu Rejestr Organizacji na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps.

Aby tego dokonać:

 1. Wejdź na platformę Erasmus+ and European Solidarity Corps.

 2. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.

 3. Znajdź swoją organizację i kliknij niebieski przycisk ze strzałką w kolumnie „Details” po prawej stronie.

 4. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.

 5. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji klikając przycisk „Add documents”.

 6. Zapisz zmiany! Kliknij „Update my organisation” po wprowadzeniu zmian w celu ich zapisania.

Wypełnij formularz wniosku

Formularze wniosków:

Wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Kluczowe daty składania wniosków:

Kluczowe daty składania wniosków w 2024 roku znajdują się tutaj.