treść strony

19.01

2022

Spotkanie informacyjne o Partnerstwach współpracy dla szkolnictwa wyższego – konkurs wniosków 2022

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne online poświęcone Partnerstwom współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego, które są częścią tzw. Akcji 2 programu Erasmus+ (Key Action 2).

Na spotkaniu przedstawimy zasady realizacji projektów i wnioskowania w konkursie 2022. Termin składania wniosków mija 23 marca 2022 r.

Webinarium będzie się składało z dwóch części w dniach 19 i 21 stycznia 2022 r.

Rejestracja do 16 stycznia.

Adresaci
Nauczyciele akademiccy ze wszystkich dyscyplin naukowych oraz pracownicy uczelnianych działów projektów i biur współpracy z zagranicą.

Organizator
Zespół Partnerstw i Projektów Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

PROGRAM spotkania (webinarium):

środa | 19 stycznia 2022 r.

10:00-12:00   Sesja I – Wprowadzenie i charakterystyka Partnerstw w zakresie współpracy

12:00-13:00   Przerwa

13:00-14:30   Sesja II – Zasady finansowe Partnerstw współpracy

piątek | 21 stycznia 2022 r.

10:00-11:00   Sesja III – Jak można wykorzystać Partnerstwa współpracy do wprowadzenia zmian na uczelni? Na przykładzie projektu typu Partnerstwo strategiczne w szkolnictwie wyższym realizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu

11:00-11:30   Przerwa

11:30-12:30   Sesja IV – Kryteria merytorycznej oceny wniosków

12:30-13:00   Przerwa

13:00-15:00   Sesja V – Procedura wnioskowania i omówienie formularza wniosku na 2022 r.

Materiały udostępnione po spotkaniu

Nagrania:

  1. Charakterystyka Partnerstw współpracy.
  2. Zasady finansowe Partnerstw współpracy.

  3. Jak można wykorzystać Partnerstwa współpracy do wprowadzenia zmian na uczelni?”. Na przykładzie projektu typu Partnerstwo strategiczne w szkolnictwie wyższym realizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

  4. Kryteria merytorycznej oceny wniosków.

  5. Procedura wnioskowania i omówienie formularza wniosku.

Do pobrania