14.09

2021

Webinarium: Raport końcowy z realizacji projektu KA103-2020

Webinarium dotyczyło wypełniania formularza raportu końcowego z realizacji projektu KA103/2020. Adresatami wydarzenia byli uczelniani koordynatorzy, pracownicy Biura zajmującego się programem Erasmus+ oraz inne osoby zaangażowane w przygotowanie raportu końcowego.

Cele wydarzenia:

  • omówienie spraw formalnych związanych z procesem składania raportu końcowego;
  • omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczeniem projektu i poszczególnych mobilności;
  • przedstawienie zagadnień zawartych w części opisowej (merytorycznej) raportu.

Webinarium odbyło się 14 września 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami po szkoleniu:

Kontakt: Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego Programu Erasmus+, e-mail: he@erasmusplus.org.pl