I Konferencja Uniwersytetów Europejskich, 15 maja 2023 roku, Warszawa

treść strony

Laureaci I edycji konkursu „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”

Konkurs „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości” miał na celu wyłonienie najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach sojuszy szkół wyższych oraz promocję inicjatywy i znaczenia Uniwersytetów Europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki. W konkursie uczestniczyły uczelnie, które jako partnerzy lub liderzy otrzymały dofinansowanie inicjatywy partnerstwa w ramach Uniwersytetów Europejskich z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Do konkursu zgłosiły się wszystkie spośród 18 uprawnionych polskich uczelni.

Kapituła konkursowa:

 • dr Anna Budzanowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum;
 • Waldemar Siwiński – Założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Prezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence;
 • dr hab. Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności;
 • Bartosz Stawiarz – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Regionami i Biura ds. Erasmus+ Sport.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wskazało nominowanych do nagrody, następnie wyłoniło laureatów konkursu w 5 obszarach:

Osobowość

LAUREAT: prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Politechnika Śląska

POZOSTAŁE NOMINACJE:

 • dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP – Politechnika Poznańska;
 • prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG – Uniwersytet Gdański;
 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Uniwersytet Jagielloński.

Wsparcie dla Ukrainy

LAUREAT: Uniwersytet Gdański

POZOSTAŁE NOMINACJE:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Politechnika Koszalińska;
 • Politechnika Łódzka;
 • Politechnika Poznańska;
 • Politechnika Warszawska;
 • Politechnika Wrocławska;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Opolski;
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet Wrocławski.

Innowacje

LAUREAT: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

POZOSTAŁE NOMINACJE:

 • Politechnika Warszawska;
 • Politechnika Wrocławska;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Uniwersytet Warszawski.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

LAUREAT: Politechnika Poznańska

POZOSTAŁE NOMINACJE:

 • Politechnika Koszalińska;
 • Politechnika Łódzka;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Uniwersytet Jagielloński.

Doskonałość Erasmus+

LAUREACI: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Opolski

POZOSTAŁE NOMINACJE:

 • Politechnika Poznańska;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.