Materiały do szkoleń wspierających w procesie realizacji projektów

treść strony

Encyklopedia szkoleń

Beneficjenci znajdą w tej sekcji materiały (w postaci m.in. prezentacji i linków do filmów) do szkoleń wspierających ich w procesie realizacji projektów. Materiały dotyczą aspektów związanych z zarządzaniem projektem i upowszechnianiem.

Szkolenia dla beneficjentów sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe są organizowane w celu wspierania jakościowej realizacji projektu.
Podstawowe szkolenia z zakresu zarządzania dofinansowanym projektem odbywają się w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia działań. Jednak zagadnień dotyczących efektywnego zarządzania projektem jest wiele i NA stara się je przybliżać w różnej formie i czasie. Beneficjenci sektora mają szansę na indywidualne korzystanie ze szkoleń w celu nabywania nowych kompetencji.

Materiały ze szkoleń