treść strony

Partnerstwa na rzecz współpracy

Akcja umożliwia organizacjom europejskim działającym na rzecz niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów partnerskich. Możliwe są do wyboru dwa typy projektów – dwie akcje:

  • Partnerstwa współpracy – to wspólne przedsięwzięcie organizacji działających na większą skalę w celu wzmocnienia jakości realizowanych działań, tworzenia sieci współpracy, rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. W tej akcji ważne jest wdrożenie oraz możliwie szerokie upowszechnienie opracowanych rezultatów. Partnerstwo tworzą minimum 3 organizacje z 3 różnych krajów programu. Projekt trwa od 12 do 36 miesięcy. Dofinansowanie przyznawane jest w postaci jednego ryczałtu bez względu na czas trwania i liczbę partnerów – do wyboru z trzech wysokości (bez podziału na kategorie budżetowe). Partnerstwo wybiera jedną z wysokości w zależności od działań, jakie chce podjąć, oraz rezultatów, jakie chce osiągnąć.
  • Partnerstwa na małą skalę – to współpraca i wymiana doświadczeń organizacji działających na mniejszą skalę, często nowych w programie, mniej doświadczonych, działających na rzecz lokalnych społeczności, np. osób z mniejszymi możliwościami, w trudnej sytuacji – wymagających wsparcia edukacyjnego. W tej akcji będzie można wnioskować o dofinansowanie projektów w dwóch rundach selekcyjnych w roku. Partnerstwo tworzą minimum 2 organizacje z 2 różnych krajów programu. Projekt trwa od 6 do 24 miesięcy. Dofinansowanie przyznawane jest w postaci jednego ryczałtu bez względu na czas trwania i liczbę partnerów – do wyboru z dwóch wysokości (bez podziału na kategorie budżetowe). Partnerstwo wybiera jedną z wysokości, określając działania projektowe (warsztaty, zajęcia dla słuchaczy, działania upowszechniające, zagraniczne mobilności edukacyjne).

Filmy i webinaria

  • w lewo
  • w prawo
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

Strona Komisji Europejskiej

 

Lista wyszukiwarek partnerów do udziału
w projektach edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Platforma EPALE

 

Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów poświęconej
niezawodowej edukacji dorosłych

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Więcej

Skontaktuj się
z nami

więcej