Partnerstwa na rzecz współpracy

Akcja umożliwia organizacjom europejskim działającym na rzecz niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów partnerskich. Możliwe są do wyboru dwa typy projektów – dwie akcje:

  • Partnerstwa współpracy, to wspólne przedsięwzięcie organizacji działających na większą skalę, w celu wzmocnienia jakości realizowanych działań, tworzenia sieci współpracy, rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. W tej akcji ważne jest wdrożenie oraz możliwie szerokie upowszechnienie opracowanych rezultatów. Partnerstwo tworzą minimum 3 organizacje z 3 różnych krajów programu. Projekt trwa od 12 do 36 miesięcy. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie stawek ryczałtowych w ramach kategorii budżetowych dedykowanym poszczególnym działaniom.
  • Projekty na małą skalę, to współpraca i wymiana doświadczeń organizacji działających na mniejszą skalę, często nowych w programie, mniej doświadczonych, działających na rzecz lokalnych społeczności lokalnej, np. na rzecz osób z mniejszymi możliwościami, w trudnej sytuacji - wymagających wsparcia edukacyjnego. W tej akcji będzie można wnioskować o dofinansowanie projektów w dwóch rundach selekcyjnych w roku. Partnerstwo tworzą minimum 2 organizacje z 2 różnych krajów programu. Projekt trwa od 6 do 24 miesięcy. Dofinansowanie przyznawane jest w postaci jednego ryczałtu bez względu na czas trwania i liczbę partnerów – do wyboru z dwóch wysokości (bez podziału na kategorie budżetowe). Partnerstwo wybiera jedną z wysokości określając działania projektowe (warsztaty, zajęcia dla słuchaczy, działania upowszechniające, zagraniczne mobilności edukacyjne).

Może Cię zainteresować

Filmy i Webinaria

  • odtwórz film
  • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

Strona Komisji Europejskiej

 

Lista wyszukiwarek partnerów do udziału
w projektach edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Platforma EPALE

 

Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów poświęconej
niezawodowej edukacji dorosłych

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Więcej

Skontaktuj się
z nami

więcej