Dofinansowanie przyznane? Sprawdź, co dalej!

treść strony

Wybierz sektor

 • Edukacja szkolna

  W tym sektorze nauczyciele, pracownicy szkół oraz innych organizacji działających w zakresie edukacji formalnej mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie kursów, szkoleń, prowadzenia zajęć dydaktycznych i obserwacji pracy za granicą. Uczniowie podczas zagranicznych mobilności mogą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe.

  grafika: strzałka
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe

  W sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych wspieramy międzynarodową współpracę, której celem jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez realizację mobilności, jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i wymianę dobrych praktyk.

  grafika: strzałka
 • Szkolnictwo wyższe

  W tym sektorze edukacji program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

  grafika: strzałka
 • Edukacja dorosłych

  Sektor wspiera organizacje aktywne w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, chcące realizować zagraniczne mobilności edukacyjne swoich dorosłych słuchaczy i kadry oraz projekty partnerskie w ramach współpracy międzynarodowej.

  grafika: strzałka
 • Młodzież

  Sektor Młodzież wspiera działania w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, dzięki którym młodzież, jak i pracownicy młodzieżowi mają możliwość wszechstronnego rozwoju i zdobycia kluczowych kompetencji przydatnych w życiu społeczno–zawodowym. Dzięki akcjom w tym sektorze, osoby młode i pracujące z młodzieżą zyskują możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

  grafika: strzałka
 • Sport

  W perspektywie finansowej na lata 2021–2027 zarządzanie sektorem należy do Narodowej Agencji w Polsce. Sport Erasmus+ umożliwia zawodnikom i trenerom wyjazdy szkoleniowe oraz pozwalające zdobyć doświadczenie zagraniczne w ramach szeroko rozumianego rozwoju edukacji sportowej. Ponadto w tym sektorze program obejmuje wsparciem projekty służące promowaniu właściwych postaw w rywalizacji sportowej i rozwojowi sportu amatorskiego.

  grafika: strzałka
 • Jean Monnet

  Jean Monnet to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli. Projekty Jean Monnet dotyczą studiów w dziedzinie nauki o Unii Europejskiej. Promują badania i nauczanie o UE.

  grafika: strzałka

Raportowanie

Beneficjenci programu Erasmus+ zobligowani są do składania dwóch rodzajów raportów: postępu/przejściowych (jeśli przewiduje to umowa) oraz końcowych. Ten drugi raport traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport końcowy składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Beneficiary Module.

szczegóły

Upowszechnianie

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń.

szczegóły

Filmy

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Raportowanie

Beneficjenci programu Erasmus+ zobligowani są do składania dwóch rodzajów raportów: postępu/przejściowych (jeśli przewiduje to umowa) oraz końcowych. Ten drugi raport traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport końcowy składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Beneficiary Module.

szczegóły

Upowszechnianie

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń.

szczegóły

Raportowanie

Beneficjenci programu Erasmus+ zobligowani są do składania dwóch rodzajów raportów: postępu/przejściowych (jeśli przewiduje to umowa) oraz końcowych. Ten drugi raport traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport końcowy składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Beneficiary Module.

szczegóły

Upowszechnianie

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń.

szczegóły

Raportowanie

Beneficjenci programu Erasmus+ zobligowani są do składania dwóch rodzajów raportów: postępu/przejściowych (jeśli przewiduje to umowa) oraz końcowych. Ten drugi raport traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport końcowy składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Beneficiary Module.

szczegóły

Upowszechnianie

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń.

szczegóły

Raportowanie

Beneficjenci programu Erasmus+ zobligowani są do składania dwóch rodzajów raportów: postępu/przejściowych (jeśli przewiduje to umowa) oraz końcowych. Ten drugi raport traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport końcowy składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Beneficiary Module.

szczegóły

Upowszechnianie

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń.

szczegóły

Raportowanie

Beneficjenci programu Erasmus+ zobligowani są do składania dwóch rodzajów raportów: postępu/przejściowych (jeśli przewiduje to umowa) oraz końcowych. Ten drugi raport traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport końcowy składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Beneficiary Module.

szczegóły

Upowszechnianie

Realizując projekt i upowszechniając jego rezultaty  NALEŻY DZIELIĆ SIĘ REZULTATAMI  w taki sposób, aby inne organizacje, grupy docelowe chciały z niego skorzystać. Będzie wówczas można mówić o wielkim sukcesie projektu.Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami.

szczegóły

Aktualności

Raportowanie

Beneficjenci programu Erasmus+ zobligowani są do składania dwóch rodzajów raportów: postępu/przejściowych (jeśli przewiduje to umowa) oraz końcowych. Ten drugi raport traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport końcowy składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Beneficiary Module.

szczegóły

Upowszechnianie

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń.

szczegóły