Jean Monnet w dziedzinie kształcenia wyższego

treść strony

W obszarze szkolnictwa wyższego akcja „Jean Monnet”
współfinansuje następujące działania:

  • Moduły „Jean Monnet”: krótkie moduły edukacyjne w zakresie studiów nad UE. Każdy moduł to 40 godzin dydaktycznych w jednym roku akademickim. Moduły mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub koncentrować się na jednej dziedzinie studiów nad UE.

  • Katedry „Jean Monnet”: grant dla indywidualnych nauczycieli akademickich specjalizujących się w studiach nad UE, finansujący 90 godzin dydaktycznych kształcenia na rok akademicki.

  • Centra doskonałości „Jean Monnet”: miejsce skupiające wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru studiów nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie.

Wniosek o realizację wybranego działania składa uczelnia do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury w Brukseli (EACEA European Education and Culture Executive Agency). Rolę wnioskodawcy może odgrywać jedynie uczelnia z kraju programu lub z kraju partnerskiego.

Więcej szczegółów o działaniach „Jean Monnet” można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2024 r.