treść strony

Staże zawodowe i udział w konkursach dla uczniów
oraz job shadowing, kursy i praktyki dla kadry

W programie Erasmus+ osoby uczące się zawodu oraz absolwenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Ponadto możliwe jest także uczestnictwo w konkursach umiejętności zawodowych organizowanych w krajach biorących udział w programie Erasmus+ oraz w krajach partnerskich.

Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także kadra oraz pracownicy placówek kształcenia i szkolenia zawodowego (zobacz wykaz instytucji uprawnionych do złożenia wniosku). Nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi oraz inne osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mają możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz językowych, uczestnicząc w mobilnościach typu job shadowing oraz kursach i praktykach zawodowych. Mogą także dzielić się swoją wiedzą, prowadząc kursy i szkolenia w instytucjach zagranicznych. W ramach programu do kraju można zaprosić także ekspertów, nauczycieli oraz edukatorów z innych krajów.

Przewidziane są również wyjazdy na wizyty przygotowawcze.

Filmy

  • w lewo
  • w prawo
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

School Education Gateway

 

Baza danych o kursach/szkoleniach
oraz partnerach do współpracy

Dowiedz się więcej

Strona Komisji Europejskiej

 

Lista wyszukiwarek partnerów do udziału
w projektach edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Więcej

Skontaktuj się
z nami

więcej