Masz pomysł? Zobacz, co zrobić, by go zrealizować!

treść strony

 

WAŻNE
INFORMACJE

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PROJEKT?

Przewodnik krok po kroku >>

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O AKREDYTACJĘ?

Akredytacja w programie Erasmus+ to prostsze procedury wnioskowania o wsparcie.

Dowiedz się więcej >>

 

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku lub braku możliwości jego złożenia w terminie z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie, najpóźniej w ciągu 24 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków, wiadomości e-mail na adres eforms@erasmusplus.org.pl.

Więcej informacji w komunikacie NA.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PROJEKTOWEGO

Dowiedz się więcej >>

Inne komunikaty Narodowej Agencji

Wybierz sektor

 • Edukacja szkolna

  W tym sektorze nauczyciele, pracownicy szkół i innych organizacji działających w zakresie edukacji formalnej mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie kursów, szkoleń, prowadzenia zajęć dydaktycznych i obserwacji pracy za granicą. Uczniowie podczas zagranicznych mobilności mogą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe.

  grafika: strzałka
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe

  W sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych wspieramy międzynarodową współpracę, której celem jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, zarówno w wymiarze indywidualnym przez realizację mobilności, jak i instytucjonalnym lub systemowym, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i wymianie dobrych praktyk.

  grafika: strzałka
 • Szkolnictwo wyższe

  W tym sektorze edukacji program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów na część studiów i praktyki zagraniczne, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w projektach międzynarodowych.

  grafika: strzałka
 • Edukacja dorosłych

  Sektor wspiera organizacje aktywne w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, zamierzające realizować zagraniczne mobilności edukacyjne dla swoich dorosłych słuchaczy i kadry oraz projekty partnerskie w ramach współpracy międzynarodowej.

  grafika: strzałka
 • Młodzież

  Sektor Młodzież wspiera działania w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, dzięki którym młodzież i ludzie z nią pracujący mają możliwość wszechstronnego rozwoju i zdobycia kluczowych kompetencji przydatnych w życiu społeczno–zawodowym. Dzięki akcjom w tym sektorze osoby młode i pracujące z młodzieżą zyskują możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

  grafika: strzałka
 • Sport

  Wsparcie współpracy partnerskiej organizacji i instytucji działających w obszarze sportu wyczynowego i amatorskiego, w dziedzinie aktywizacji fizycznej, organizacji niekomercyjnych imprez sportowych, edukacji w sporcie i poprzez sport, włączania społecznego oraz walki z dyskryminacją i nieuczciwością.

  grafika: strzałka
 • Jean Monnet

  Jean Monnet to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

  Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej (EACEA).

  Więcej informacji na stronie internetowej EACEA.

  grafika: strzałka

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

Wybierz akcję, w której chcesz złożyć wniosek

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Formularze
wniosków

Wnioski można składać wyłącznie przez formularz on-lineAby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login.

Szczegóły

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przewodnik
po programie

Niniejszy przewodnik na rok 2024 w języku polskim przeznaczony
jest dla osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę na temat programu Erasmus+.

Szczegóły