Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Nagrody zostały rozdane!

Poznaj laureatów konkursów EDUinspiracje, EDUinspirator, Eduinspiracje Media.

  • fot. Krzysztof Kuczyk/FRSE

Laureatami tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje zostali:

W kategorii Cyfryzacja
Politechnika Łódzka - za projekt: „Virtual Mechatronic Laboratory”

W kategorii  Ekologia
Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy - za projekt: „Clean air curriculum as a base for clean environment”

W kategorii Włączanie społeczne i różnorodność
Społeczna Akademia Nauk  w Łodzi- za projekt: „Improving the Employability of People with Hearing Impairments”

W kategorii Aktywne uczestnictwo
Stowarzyszenie Szukamy Polski - za projekt: „Silver Civic Education”

W kategorii Synergia dla edukacji
Internationaler Bund Polska - za projekt: „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży”
 

Laureaci konkursu EDUInspirator i Młody EDUinspirator to:

EDUinspirator 2021 Jolanta Wołągiewicz
Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Akademia plus 50 w Białymstoku, specjalistka do spraw edukacji i aktywizacji społecznej i kulturalnej osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski. Autorka i koordynatorka wielu projektów kierowanych do seniorów, finansowanych zarówno ze środków lokalnych, krajowych jak i europejskich. Nieustannie inspiruje nowymi inicjatywami i kreuje ambitne projekty - atrakcyjne i nieszablonowe, szczególnie dla osób najbardziej potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym w senioralnym życiu.

Młody EDUinspirator 2021 - Marianna Pikul
Koordynator projektów europejskich w Akademickim Związku Sportowym, członkini Sieci Alumnów Europejskiego Korpusu Solidarności. Jako uczestnik europejskiego wolontariatu wzięła udział w projekcie o tematyce sportowej w Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego w Lublanie w Słowenii. Podczas wolontariatu wspierała działalność biura i poznawała tajniki realizacji projektów europejskich. Nowe kompetencje zawodowe, które nabyła w trakcie wolontariatu wykorzystuje obecnie w pracy, jako koordynator projektów sportowych w AZS. Łączy tym samym swoją największą pasję – sport z wykonywanym zawodem.

EDUinspiracje Media 2021

Nagroda w kategorii publicystyka
Aneta Kunowska, Magazyn "Cogito"(Erasmus kontra koronawirus)

Wyróżnienie w kategorii publicystyka
Andrzej Machnowski, Agencja ATM (Mistrz Chirurgii Onkologicznej)

Nagroda w kategorii wywiad
Przemysław Skoczek, Linia Otwocka (Pracowita szczęściara)

Nagroda w kategorii reportaż
Kamila Kornacka, Dziennik Elbląski (Uczą pokonywać barierę językową)

Wyróżnienia w kategorii reportaż
Przemysław Michalak, weszlo.com („Pasjonaci-hobbyści coraz bardziej widoczni w mediach. Niektórzy nawet komentują mecze")
Mateusz Komperda, Wydawnictwo Słowo Polskie SP. z o.o. (Wychować następcę Machaja)