treść strony

04.10

2023

Erasmus+ a mikropoświadczenia – spotkanie informacyjne w Katowicach

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Sieć Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB serdecznie zapraszają pracowników uczelni, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe, do Katowic w dniu 4.10.2023 r. na spotkanie informacyjne pt. Erasmus+ a mikropoświadczenia.

Spotkanie odbywać się będzie w formie stacjonarnej na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, aula Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych CNTI, ul. Bogucicka 5.

W programie znajdują się następujące punkty:

 • Zagadnienie mikropoświadczeń w projektach E+.
 • Cyfrowe poświadczenia Europass.
 • Cykl dwóch warsztatów:
  - Mikropoświadczenia – od teorii do praktyki.
  - Partnerstwa na rzecz współpracy krok po kroku.

Program wydarzenia [PDF]

Spotkania skierowane są szczególnie do:

 • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe;
 • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego i/lub pozaformalnego uwzględniających zagadnienie mikropoświadczeń;
 • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji;
 • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
 • koordynatorów programu Erasmus+.

Na spotkania prowadzona jest rejestracja przez formularze online: https://mikrokatowice.webankieta.pl

Rejestracja będzie otwarta do 3 października lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! Informujemy, że udział w spotkaniach jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do i z miejsca spotkania oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.