treść strony

29.04

2021

Webinary: sektor Szkolnictwo wyższe

Spotkania dla wnioskodawców zainteresowanych nowym programem Erasmus+ 2021–2027 

Webinary będą poświęcone omówieniu zasad wnioskowania w konkursie 2021 w sektorze Szkolnictwo wyższe (Akcja 2 – Partnerstwa współpracy). 

Harmonogram:

  • 20 kwietnia 2021 r. 

10:00–12:00 Sesja I
Wprowadzenie
Charakterystyka Partnerstw współpracy
Pytania i odpowiedzi

12:00 –13:00    Przerwa

13:00–14:30 Sesja II  
Zasady finansowe Partnerstw współpracy
Pytania i odpowiedzi

  • 21 kwietnia 2021 r. 

10:00–11:00 Sesja III
„Jak można wykorzystać Partnerstwa współpracy do wprowadzenia zmian na uczelni?”. Na przykładzie projektów typu Partnerstwo strategiczne w szkolnictwie wyższym realizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Pytania i odpowiedzi

11:00–12:00 Przerwa

12:00–13:00 Sesja IV
Kryteria merytorycznej oceny wniosków

29 kwietnia 2021 r.
10:00–12:00 Sesja V  
Procedura wnioskowania i omówienie formularza wniosku na 2021 r.
Pytania i odpowiedzi

 

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Filmy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: he2@erasmusplus.org.pl