treść strony

20.11.2023 r. (poniedziałek) 
VIII Konferencja Erasmus+ Sport 
„Od pomysłu do projektu w jeden dzień”

Prowadzący wydarzenie: Marek Zając i Magdalena Stryja

9:00-10:30 – Warsztaty w grupach. Część 1 
(opisy znajdują się poniżej programu)

  • Grupa 1: Od pomysłu do partnerstw współpracy (Grzegorz Botwina, Prezes Fundacji Institute for Sport Governance)
  • Grupa 2: Od pomysłu do mobilności kadry sportowej (Bartosz Stawiarz, Dyrektor Biura ds. Erasmus+ Sport i Biura ds. Współpracy z Regionami, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności; Kama Kępczyńska, Prezes Fundacji Creativity Works Europe)
  • Grupa 3: Od pomysłu do niekomercyjnych, europejskich imprez sportowych (Marianna Pikul, Koordynator projektów, Akademicki Związek Sportowy)
  • Grupa 4: Od pomysłu do partnerstw na małą skalę (Łukasz Smogorowski, Zespół ds. Sportu Erasmus+, Narodowa Agencja Programu Erasmus+; Daniel Bukalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Grupa 5: Od pomysłu do projektów pilotażowych Erasmus+ Sport (Rafał Nocoń, Prezes Towarzystwa Sportowego Iron Man)

10:30-11:00 – Przerwa kawowa

11:00-11:15 – Uroczyste otwarcie konferencji
Izabela Pelczyńska, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
- Dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

11:15-12:05 – Panel otwarcia 
Jak program Erasmus+ Sport odpowiada na wyzwania sportu powszechnego?

- Izabela Pelczyńska, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
- Dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
- Mathieu Roumegous, Dyrektor Francuskiej Narodowej Agencji ds. Młodzieży i Sportu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności
- Adam Roczek, Prezydent European University Sports Association

12:05-12:45 – Zainspiruj się! Prezentacje najciekawszych projektów Akcji 1 i Akcji 2
Luiza Złotkowska, Członek Komisji Zawodniczej Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego
- Grzegorz Botwina, Prezes Fundacji Institute for Sport Governance
- Kama Kępczyńska, Prezes Fundacji Creativity Works Europe 
- Marianna Pikul, Koordynator projektów, Akademicki Związek Sportowy 
- Daniel Bukalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
- Rafał Nocoń, Prezes Towarzystwa Sportowego Iron Man
- Furkan Karakuş, Murat Ozer, Klub Sportowy Beniaminek 03

12:45-13:00 – Przerwa kawowa

13:00-14:30 – Warsztaty w grupach (1-5). Część 2

13:00-13:25 – Oferta programu Erasmus+ Sport. Możliwości dla organizacji sportowych 
Magdalena Senator, Biuro ds. Współpracy z Regionami, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 
- Furkan Karakuş, Murat Ozer, Klub Sportowy Beniaminek 03

13:25-13:45 – Jak organizacje sportowe mogą wykorzystać mikropoświadczenia?
- Wojciech Wyżykowski, członek „Una Europa’s Micro-credential in Sustainability Management Committee”, przedstawiciel Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

13:45-14:30 – How to implement strategic goals of a sports organization with the Erasmus+ Programme? (dostępne tłumaczenie na język polski)
- Dr Marcos López-Flores, Dyrektor Generalny The Sport Innovation Hub

14:30-15:15 – Przerwa lunchowa 

15:15-15:50 – Zarządzanie projektem oraz raportowanie w Akcji 2
- Izabela Pelczyńska, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury

15:50-16:30 – Erasmus+ Sport buduje potencjał międzynarodowy polskich organizacji: Umiędzynarodowienie w sporcie, rozwój kadry i młodzieży, mikropoświadczenia
- Otylia Jędrzejczak, Prezes Polskiego Związku Pływackiego; Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
- Dr Marcos López-Flores, Dyrektor Generalny The Sport Innovation Hub
- Dariusz Piekut, Sekretarz Generalny Akademickiego Związku Sportowego 
- Bartosz Stawiarz, Dyrektor Biura ds. Erasmus+ Sport i Biura ds. Współpracy z Regionami, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

16:30-17:00 – Pełna moc możliwości Erasmus+ i Europejskiego Korpusu  Solidarności. Sport w projektach Erasmus+ Młodzież,  Kształcenie i szkolenia zawodowe i EKS
Izabela Laskowska, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
- Marta Iwańska, Biuro ds. Współpracy z Regionami, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 
- Łukasz Rutkowski, Prezes Zarządu, Klub Sportowy RUTKOW-SKI
- Furkan Karakuş, Murat Ozer, Klub Sportowy Beniaminek 03

17:00-19:00 – Networking 

WARSZTATY:

GRUPA 1 
Od pomysłu do partnerstw współpracy (Grzegorz Botwina, Prezes Fundacji Institute for Sport Governance)

Partnerstwa współpracy mają wspierać tworzenie i rozwijanie europejskich sieci w dziedzinie sportu. Realizacja działań w tym zakresie ma wesprzeć organizacje sportowe w podnoszeniu jakości pracy, działań i praktyk należących do nich organizacji i instytucji; budowaniu zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych; sprostaniu wspólnym potrzebom w dziedzinie sportu; umożliwieniu transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym).

W tej kategorii funkcjonuje podział projektów na trzy rodzaje, określane przez kwoty dofinansowania (ryczałty - lump sum), zależne od zakresu planowanych działań: 120 000 euro, 250 000 euro oraz 400 000 euro.

GRUPA 2
Od pomysłu do mobilności kadry sportowej (Bartosz Stawiarz, Dyrektor Biura ds. Erasmus+ Sport i Biura ds. Współpracy z Regionami, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ / Kama Kępczyńska, Prezes Fundacji Creativity Works Europe)

Głównym celem projektów mobilności jest rozwój organizacji i instytucji poprzez udział w krótkookresowych obserwacjach pracy (job shadowing) lub dłuższych wyjazdach w celach szkoleniowych lub trenerskich. Mobilności kadry powinny być ukierunkowane na podniesienie kompetencji, kwalifikacji oraz nabycie nowych doświadczeń, co przełoży się na rozwój zawodowy trenerów i innego personelu, w tym wolontariuszy, w obszarze sportu powszechnego.

GRUPA 3
Od pomysłu do niekomercyjnych, europejskich imprez sportowych (Marianna Pikul, Koordynator projektów, Akademicki Związek Sportowy)

Wyróżniamy trzy rodzaje projektów określane przez kwoty dofinansowania, zależne od liczby partnerów i zakresu planowanych działań:

  • o zasięgu europejskim (European wide-event) – 450 000 euro;
  • o zasięgu lokalnym (European local events) – 200 000 euro, 300 000 euro.

GRUPA 4
Od pomysłu do partnerstw na małą skalę (Łukasz Smogorowski, Zespół ds. Sportu Erasmus+; Daniel Bukalski, Koordynator Biura Sportu Akademickiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Projekty partnerstw na małą skalę mają na celu przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających na niewielką skalę. Projekty powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim. Pozostałe cele to wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach oraz wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny.

Kwoty dofinasowania to 30 000 euro lub 60 000 euro.

GRUPA 5
Od pomysłu do projektów pilotażowych Erasmus+ Sport (Rafał Nocoń, Prezes Towarzystwa Sportowego Iron Man)

Projekty pilotażowe i Działania przygotowawcze to dodatkowe możliwości realizacji projektów centralnych w obszarze sportu i aktywności fizycznej, ogłaszane co roku przez Komisję Europejską. Projekty te mają swoją osobną tematykę i priorytety, które zmieniają się z każdą edycją. Ideą dodatkowych programów jest poszukiwanie innowacji, inspiracji i rozwiązań określonych problemów i wyzwań, formułowanych przez polityki Komisji Europejskiej w dziedzinie sportu.

Szacunkowy dostępny budżet w 2023 r. dla Projektów pilotażowych wynosił: 1 428 465 euro oraz 1 947 953 euro.