Konferencja Erasmus+ Sport

treść strony

VIII Konferencja Erasmus+ Sport 
Kraków 
20 listopada 2023 r.

Akademickie Centrum Kultury Klub Studio
ul. Budryka 4
30-072 Kraków

Konferencja programu Erasmus+ Sport to coroczna inicjatywa Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności promująca ideę programu oraz przekazywanie wiedzy dotyczącej sektora sportu, aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

Celem konferencji jest wsparcie wnioskodawców nie tylko w zakresie rozumienia zasad programu, ale przede wszystkim dostarczenie wiedzy i narzędzi pozwalających napisać własny projekt. 

Podczas konferencji wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci, beneficjenci programu oraz przedstawiciele instytucji z Polski i z Europy działający w obszarze sportu i aktywności fizycznej.

Wstęp wolny!

Program Erasmus+ w dziedzinie sportu umożliwia realizację działań w ramach dwóch akcji:

Akcja 1

  • Mobilności pracowników w dziedzinie sportu (mobilności kadry sportowej).

Akcja 2

  • Partnerstw na rzecz współpracy w dziedzinie sportu (Partnerstw współpracy oraz Partnerstw na małą skalę).
  • Niekomercyjnych europejskich imprez sportowych.
  • Budowania potencjału w dziedzinie sportu.

Dofinansowania projektów w ramach programu Erasmus+ Sport sięgają do 450 000 euro!

Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych podejmowaniem działań w sektorze Erasmus+ Sport, m.in.:

  • pracowników uczelni, organizacji sportowych, NGO, przedsiębiorstw, szkół, samorządów i innych typów instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe w dziedzinie sportu;
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty poświęcone aktywności fizycznej oraz zdrowemu trybowi życia;
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
  • koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

O dofinansowanie może się ubiegać każda organizacja i instytucja publiczna lub prywatna działająca w dziedzinie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia z jednego z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z programem.

Wnioskodawcą mogą zostać m.in. kluby i związki sportowe oraz inne instytucje i organizacje (stowarzyszenia, fundacje, spółki, jednostki miejskie) działające w obszarze sportu powszechnego, aktywnego wypoczynku, edukacji poprzez sport, promocji aktywności fizycznej, działające we współpracy z zagranicznymi partnerami lub planujące nawiązać taką współpracę (minimalna liczba partnerów zależy od wybranej kategorii działania).

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.