treść strony

Projekty we współpracy z zagranicznymi szkołami,
przedsiębiorstwami czy instytucjami badawczymi

Akcja ta umożliwia rozwój instytucji edukacyjnych działających w sferze kształcenia zawodowego poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji. Celem takiej współpracy jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców. Współpracę można podjąć w dwóch typach projektów:

 • Partnerstwa współpracy (Cooperation Partnerships) nastawione są na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także tworzenie innowacyjnych rezultatów edukacyjnych z potencjałem ich szerokiego wykorzystania w wybranej dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych. Rezultaty – np. programy szkoleń, repozytoria wiedzy czy narzędzia cyfrowe – mogą być wytwarzane w międzynarodowym gronie co najmniej trzech partnerów.
 • Partnerstwa na małą skalę (Small-scale Partnerships) pozwalają inicjować międzynarodową współpracę mniej doświadczonym instytucjom w tym zakresie i wymieniać się dobrymi praktykami, metodami i sposobami pracy w gronie co najmniej dwóch instytucji partnerskich.

Filmy

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

School Education Gateway

 

Baza danych o kursach/szkoleniach
oraz partnerach do współpracy

Dowiedz się więcej

Strona Komisji Europejskiej

 

Lista wyszukiwarek partnerów do udziału
w projektach edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

więcej

Skontaktuj się
z nami

więcej