treść strony

Oferta Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli
w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

Wsparcie na działania w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe możesz uzyskać nie tylko w Polsce. Sprawdź ofertę EACEA:

Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej, Edukacji dorosłych i Młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe (Akcja 2)

Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości ich działań oraz rozwijania i wzmacniania sieci partnerów. Mają one na celu wspieranie rozwoju i transferu innowacyjnych praktyk, a także wdrażania wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Wyniki projektów powinny nadawać się do ponownego wykorzystania i wprowadzania na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Projekty mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Centra Doskonałości Zawodowej (Akcja 2)

Działania w tej akcji posłużą do wsparcia instytucji kształcenia zawodowego w dostosowaniu do zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych. Ta akcja ma na celu wspieranie ponadnarodowych platform współpracy, których utworzenie byłoby trudne dla pojedynczych państw bez koordynacji ze strony UE. Aplikować może każda organizacja publiczna lub prywatna działająca w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekty mogą trwać 4 lata.

Działania Jean Monnet w sektorach Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja szkolna (Akcja 3)

Instytucje wyższego wykształcenia lub instytucje szkolenia nauczycieli będą organizować działania umożliwiające nauczycielom w szkołach i organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) rozwijanie nowych umiejętności, nauczanie i angażowanie się w sprawy UE, wzmacniając ich wiedzę poprzez lepsze zrozumienie funkcjonowania UE. Projekty mogą trwać 3 lata.

Programy i inicjatywy FRSE – poznaj je wszystkie!

To nie to, czego szukasz?

 

Wróć na stronę Akcji 1. sektora
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Przejdź

To nie to, czego szukasz?

 

Wróć na stronę Akcji 2. sektora
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Przejdź

Zobacz najczęściej zadawane pytania

Przeczytaj!

Skontaktuj się z ekspertami!

Zobacz!