Szkolnictwo wyższe - Sojusze na rzecz innowacji

treść strony

Sojusze na rzecz innowacji

Sojusze prowadzą do zwiększenia zdolności innowacyjnych Europy poprzez współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy sektorem szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym badania.