Narzędzia upowszechniające

Narzędzia upowszechniania

Prawidłowe zidentyfikowanie potrzeb odbiorców, a przede wszystkim dostosowanie wykorzystywanych narzędzi do zamierzonych celów, pozwoli na skutecznie upowszechnianie i wykorzystanie wyników projektu. Będziemy wówczas pewni, że nasze działania przyniosą spodziewane efekty, a z wypracowanych rezultatów będą mogły skorzystać kolejne osoby i instytucje.

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów to proces, który rozpoczyna się jeszcze przed samymi działaniami projektowymi. Ważne jest, aby zaplanować go szczegółowo i precyzyjnie dobrać narzędzia, które pomogą nam w realizacji określonego celu. Właściwy dobór narzędzi upowszechniających rezultaty zapewni sprawny i efektywny proces, stanie się również gwarancją, że sukcesy projektu zostaną w przyszłości wykorzystane.

Narzędzia – krok po kroku

Planując działania marketingowe, musimy zdefiniować profil naszego odbiorcy. Powinniśmy zastanowić się, nad tym co go interesuje, co robi w wolnym czasie, gdzie najchętniej przebywa po pracy. Odpowiedzi na te pytania pomogą nam zaplanować działania, które z pewnością trafią w jego gust. Musimy również wiedzieć w jakiej formie przekazywać mu informacje o wynikach naszej pracy. Informacje takie jak wiek, status materialny czy zainteresowania mają duże znaczenie. Przekaz musi być zawsze dostosowany do konkretnego odbiorcy.

 • Krok 1. Określenie rezultatu, który chcemy upowszechniać

  Jednym z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych działań związanych z rozpowszechnianiem wyników projektów jest ustalenie rezultatu, który chcielibyście przekazać kolejnym podmiotom. Należy go określić bardzo precyzyjnie.

 • Krok 2. Zidentyfikowanie grupy docelowej

  Należy szczegółowo określić grupę, jej cechy demograficzne, zainteresowania, styl życia itp. Pozwoli to na trafniejszy wybór narzędzi upowszechniania, a w konsekwencji na lepsze dostosowanie przekazu.

 • Krok 3. Wybór narzędzia

  Wybór narzędzia użytego do upowszechniania rezultatów projektów ma ogromne znaczenie dla całej strategii. Przede wszystkim musi być ono dostosowane do ustalonej w poprzednim kroku grupy docelowej. Jeśli grup docelowych jest kilka, warto użyć różnych narzędzi, wykorzystując różne kanały dotarcia do adresata.

 • Krok 4. Tworzenie przekazu

  Dobierając treści, użytkownicy zapominają, że promują rezultaty, które są najważniejsze. To osiągnięty efekt powinien być wyeksponowany w tekście, a nie podstawowe informacje o przedsięwzięciu(kiedy się odbyło, kto wziął w nim udział).

Przykładowe narzędzia wykorzystywane do upowszechniania rezultatów

 • Media tradycyjne

  (radio, telewizja, prasa)

 • Internet

  strony internetowe (własne oraz branżowe).

 • Media społecznościowe

  Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest itp.

 • Materiały drukowane

  raporty, broszury, ulotki, foldery, publikacje, wystawy itp.

 • Wydarzenia

  konferencje, wernisaże wystawy, gale, seminaria itp.

Kontakt