Upowszechnianie

treść strony

Erasmus+ to program Unii Europejskiej
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i sportu na lata 2021-2027.

Erasmus+ to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Wspiera uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców oraz osoby dorosłe i wolontariuszy w realizowaniu międzynarodowych projektów służących zwiększaniu kompetencji. Realizatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Europejski budżet programu na lata 2021-2027 wyniesie ponad 26 mld euro. Program ma być bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny. Erasmus+ będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia do 2025 r. Europejskiego Obszaru Edukacji.

Upowszechnianie rezultatów projektów

Realizując projekt i upowszechniając jego rezultaty NALEŻY DZIELIĆ SIĘ REZULTATAMI w taki sposób, aby inne organizacje, grupy docelowe chciały z niego skorzystać. Będzie wówczas można mówić o wielkim sukcesie projektu.

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców. Dodatkowo:

  • upowszechnia wiedzę;

  • rozszerza wpływ organizacji;

  • wywiera wpływ na politykę i praktykę;

  • rozwija nowe partnerstwa;

  • podnosi prestiż organizacji/instytucji.

Każdy wnioskodawca jest proszony we wniosku o przedstawienie swoich planów dotyczących działań upowszechniających. W przypadku gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do realizacji przedstawionych założeń.Obok upowszechniania, które zdefiniowane jest jako rozprzestrzenianie na szeroką skale, beneficjent powinien również pamiętać o takich działaniach jak: definiowanie rezultatów, kreacja narzędzi upowszechniających, zapewnienie rezultatom trwałości oraz ewaluacja projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi elementami upowszechniania. Ich prawidłowe zaplanowanie przyniesie realizatorom projektów wiele korzyści.