Dokumenty dotyczące umowy finansowej

treść strony

2021 Akcja 1. Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej
Umowa o udzielenie dotacji (typu mono-beneficiary)

2021 Akcja 1. Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej
Umowa o udzielenie dotacji dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)