treść strony

Oferta Agencji Wykonawczej
w Brukseli (EACEA) w sektorze Młodzież

Wsparcie na działania w sektorze Młodzież możesz uzyskać nie tylko w Polsce. Sprawdź ofertę EACEA:

Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej, Edukacji dorosłych i Młodzieży składane przez europejskie organizacje pozarządowe (Akcja 2)

Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości ich działań oraz rozwijania i wzmacniania sieci partnerów. Mają one na celu wspieranie rozwoju i transferu innowacyjnych praktyk, a także wdrażania wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Wyniki projektów powinny nadawać się do ponownego wykorzystania i wprowadzania na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Projekty mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Budowanie potencjału w sektorze Młodzież (Akcja 2)

Projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach między organizacjami działającymi w dziedzinie młodzieży w krajach programu i w krajach partnerskich. Celem jest rozwój nauczania pozaformalnego wśród młodzieży, szczególnie osób z mniejszymi szansami. W projektach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz władze publiczne na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. Projekty mogą trwać rok, dwa lub trzy lata.

Europejska młodzież razem (Akcja 3)

Tworzenie sieci promujących partnerstwa transgraniczne, które będą działać w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi z całej Europy (kraje programu Erasmus+). Sieci te będą organizować współpracę, wymiany młodzieży, będą promować szkolenia (np. dla młodzieżowych liderów). Umożliwią jednocześnie młodym ludziom samodzielne tworzenie wspólnych projektów, także w formie online. Projekty mogą trwać 2 lata.

Programy i inicjatywy FRSE – poznaj je wszystkie!

To nie to, czego szukasz?

 

Wróć na stronę Akcji 1. sektora Młodzież

Przejdź

To nie to, czego szukasz?

 

Wróć na stronę Akcji 2. sektora Młodzież

Przejdź

Zobacz najczęściej zadawane pytania

Przeczytaj!

Skontaktuj się z ekspertami!

Zobacz!