treść strony

Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego
na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

„Partnerstwa współpracy” w sektorze Szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Wyniki powinny nadawać się do ponownego wykorzystania, przenoszenia, skalowania i – w miarę możliwości – mieć silny wymiar interdyscyplinarny.

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (uczelnie oraz inne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa) z krajów programu, a także – jeśli jest to szczególnie uzasadnione – z krajów partnerskich z innych części świata.
Wnioskodawcą może być jedynie organizacja z kraju programu.
Instytucja wnioskująca jest zarazem koordynatorem projektu.
Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.
Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 1 roku do 3 lat (od 12 do 36 miesięcy).

Filmy i webinaria

  • w lewo
  • w prawo
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film
  • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Zasady stosowania logo
programu Erasmus+

 

Poznaj wytyczne oznakowania projektów
w ramach programu

Dowiedz się więcej

Erasmus+ Students and Alumni Alliance (ESAA)

 

Nawiąż kontakty i wymień się doświadczeniami
z uczestnikami programu Erasmus+

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

zobacz

Skontaktuj się
z nami

więcej