Komunikaty i dokumenty NA

treść strony

Dokumentacja umów z Beneficjentami z lat ubiegłych dostępna jest na stronie internetowej Erasmus+ 2014-2020 na podstronach poszczególnych sektorów w sekcji "Dokumenty".

Dokumentacja umów z Beneficjentami z lat ubiegłych dostępna jest na stronie internetowej Erasmus+ 2014-2020 na podstronach poszczególnych sektorów w sekcji "Dokumenty".

Dokumentacja umów z Beneficjentami z lat ubiegłych dostępna jest na stronie internetowej Erasmus+ 2014-2020 na podstronach poszczególnych sektorów w sekcji "Dokumenty".

Dokumentacja umów z Beneficjentami z lat ubiegłych dostępna jest na stronie internetowej Erasmus+ 2014-2020 na podstronach poszczególnych sektorów w sekcji "Dokumenty".

Dokumentacja umów z Beneficjentami z lat ubiegłych dostępna jest na stronie internetowej Erasmus+ 2014-2020 na podstronach poszczególnych sektorów w sekcji "Dokumenty".

Dokumentacja umów z Beneficjentami z lat ubiegłych dostępna jest na stronie internetowej Erasmus+ 2014-2020 na podstronach poszczególnych sektorów w sekcji "Dokumenty".

Dokumentacja umów z Beneficjentami z lat ubiegłych dostępna jest na stronie internetowej Erasmus+ 2014-2020 na podstronach poszczególnych sektorów w sekcji "Dokumenty".

Polityka prywatności dotycząca ochrony danych osobowych w programach Erasmus+ i EKS 2021-2027 zamieszczona jest na stronie Komisji Europejskiej:

 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
Inne wersje językowe dostępne są do wyboru w prawym górnym rogu strony.

 

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych w Programie Erasmus+ znajdują się na stronie:

 

https://erasmusplus.org.pl/polityka-prywatnosci-w-programie-erasmus

Formularze eForm z lat 2014-2018 dostępne są na stronie internetowej programu Erasmus+ 2014-2020:

 

https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/dokumenty/dokumenty-programu-erasmus