treść strony

2022 Dokumenty ogólne

2022 Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry (KA121-VET) Umowa z pojedynczym beneficjentem

2022 Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry (KA121-VET) Umowa z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

2022 Akcja 1. Krótkoterminowa mobilność osób uczących się i kadry (KA122-VET)

2022 Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

2021 Dokumenty ogólne