Wzory umów obowiązujące w konkursie KA131-2021 zostaną wkrótce opublikowane

2021 Akcja 1. Mobilność edukacyjna osób

2021 Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji