Erasmus+ Budżet

treść strony

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021–2027.

Jego całkowity budżet wynosi ponad 28 miliardów euro – to około 13 miliardów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Dzięki większemu dofinansowaniu nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny.

 

Zobacz, jak był dzielony polski budżet programu w ostatnich latach:

  • 2022

  • 2021

  • 2020

  • 2019

  • 2018

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014