Erasmus+ Kim jesteśmy?

treść strony

Erasmus+ to program Unii Europejskiej
wspierający wymianę edukacyjną

W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus+
dzieli się na kilka sektorów.
Wybierz ten, w którym działasz!

Program Erasmus+ to możliwość rozwoju dla wszystkich. W ciągu najbliższych siedmiu lat z jego oferty skorzystają 4 miliony osób oraz 125 tysięcy instytucji w całej Europie.
Wnioski w programie mogą składać wyłącznie organizacje, uczestnikiem projektów w ramach Erasmusa+ może być jednak każdy!

Erasmus+ w Polsce
Zobacz, ile już udało się osiągnąć
w perspektywie 2021–2027

 • 564 mln euro

  przeznaczono na dofinansowanie projektów

  w tym

  249 mln euro

  na projekty w sektorze Szkolnictwo wyższe

 • 6,6 tys.

  projektów z przyznanym dofinansowaniem

  w tym

  1,9 tys.

  w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

 • 3 tys.

  instytucji korzysta z programu

  w tym

  1,8 tys.

  szkół, przedszkoli, ośrodków doskonalenia zawodowego dla młodzieży i dorosłych

 • 155 tys.

  zrealizowanych mobilności

  w tym

  52 tys.

  wyjazdów ekologicznymi środkami transportu

 • 6 tys.

  zagranicznych organizacji uczestniczących w polskich projektach

  w tym

  2,5 tys.

  organizacji spoza Unii Europejskiej

18
tys.

 

złożonych wniosków
w programie Erasmus+
w perspektywie 2021–2027

 

Wybierz kraj na mapie, by zobaczyć statystyki