treść strony

Konferencja Uniwersytetów Europejskich

Konferencja Uniwersytetów Europejskich to nowa inicjatywa poświęcona sojuszom instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej, realizowanym w ramach programu Erasmus+. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy”.    

Przyświecającym nam celem jest wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, strukturalnej, trwałej i systemowej współpracy w zakresie edukacji, badań i innowacji w całej Europie. 

W programie również panele dyskusyjne na tematy związane z wyzwaniami uczelni na arenie międzynarodowej. 

Zwieńczeniem Konferencji będzie gala rozdania nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”, kierowanym do polskich uczelni wchodzących w skład konsorcjów Uniwersytetów Europejskich. Laureaci zostaną wybrani w pięciu obszarach:  

  • Osobowość;
  • Innowacje;
  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • Doskonałość Erasmus+;
  • Wsparcie dla Ukrainy.

Konferencję adresujemy do Rektorów uczelni wyższych w Polsce, które należą do konsorcjów Uniwersytetów Europejskich, jak również pozostałych przedstawicieli środowisk akademickich aspirujących do udziału w sojuszach Uniwersytetów Europejskich – czyli wszystkich Rektorów, Dziekanów, Koordynatorów, Kierowników katedr zainteresowanych inicjatywą umiędzynarodowienia uczelni wyższych. 

Podczas Konferencji, oprócz paneli tematycznych, odbędą się warsztaty, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat szeroko pojętej współpracy międzynarodowej.

Tematyka warsztatów:

  • Wybrane możliwości Programu Horyzont Europa jako narzędzia wspierania sieci Uniwersytetów Europejskich
  • Wykorzystanie mikropoświadczeń w sieci Uniwersytetów Europejskich
  • Kultura modelu zarzadzania w sieci Uniwersytetów Europejskich
  • Możliwości finansowania działania w Uniwersytetach Europejskich poprzez pełną ofertę Programu Erasmus+

Rejestracja na warsztaty: https://warsztatykeui.webankieta.pl/

Organizator: