treść strony

Prelegenci: Konferencja Uniwersytetów Europejskich

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK – Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – Rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

dr Anna Budzanowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum

 

dr hab. Justyna Bugaj, prof. AWSB

 

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Rektor, Politechnika Poznańska

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik – Rektor, Politechnika Łódzka

 

prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Politechnika Śląska w Katowicach

 

dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rektor, Uniwersytet Warszawski

 

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ – Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej

 

dr hab. Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

 

Tomasz Psonka – Dyrektor ds. rozwiązań badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej w wydawnictwie Elsevier

 

Waldemar Siwiński – Założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala – Rektor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Rektor, Uniwersytet Gdański

 

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Rektor, Szkoła Główna Handlowa

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor, Politechnika Warszawska

 

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK – Rektor, Politechnika Koszalińska