I Konferencja Uniwersytetów Europejskich, 15 maja 2023 roku, Warszawa

treść strony

Konferencja Uniwersytetów Europejskich – informacje praktyczne

Miejsce: 

Hotel Mercure Warszawa Centrum
ul. Złota 48/54 
00-120 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Sylwia Kozioł
Koordynator Biura ds. Współpracy z Regionami
tel.: 573-441-880
e-mail: sylwia.koziol@frse.org.pl

Bartosz Stawiarz 
Dyrektor Biura ds. Współpracy z Regionami i Biura ds. Erasmus+ Sport
tel.: 797-011-646 
e-mail: bartosz.stawiarz@frse.org.pl