Konferencja „Standardy jakości Erasmusa w praktyce szkolnej” Zakopane, 15-17 września 2024 rok  

treść strony

Konferencja „Standardy jakości Erasmusa w praktyce szkolnej”

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na Konferencję „Standardy Jakości Erasmusa w praktyce szkolnej”

KIEDY
15-17 WRZEŚNIA 2024 ROK

GDZIE
ZAKOPANE

DLA KOGO
Konferencja jest skierowana do środowiska szkolnego, w tym do kadry pedagogicznej, niepedagogicznej, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i do innych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki z programu Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1.

CEL
Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom zasad realizacji projektów w duchu Standardów Jakości Erasmusa przyjętych przez Komisję Europejską. Program konferencji porusza zagadnienia najważniejsze z punktu widzenia realizacji projektów mobilności i ma za zadanie pomóc wnioskodawcom i beneficjentom obu sektorów w planowaniu i we wdrażaniu działań projektowych oraz priorytetów horyzontalnych programu.  Ponadto prelegenci poruszą tematy ważne i aktualne z punktu widzenia realizacji projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ i nie tylko.

PROGRAM

Program tego 3-dniowego wydarzenia obejmuje:

 • ciekawe i praktyczne sesje tematyczne, obejmujące zagadnienia takie jak:
  • przygotowanie do mobilności oraz wsparcie uczestników projektów realizowanych w ramach akcji 1.,
  • rola organizacji pośredniczących w projektach realizowanych w ramach akcji 1.,
  • prawo oświatowe a organizacja mobilności indywidualnych,
  • edukacja holistyczna i cyfrowa
  • obowiązki beneficjentów związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w projekcie,
  • strategia na rzecz rozwoju mobilności „EUROPE ON THE MOVE”,
  • uznawalność efektów kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych  w toku mobilności edukacyjnych,
  • proces rekrutacji uczestników do projektów mobilności,
  • sztuczna Inteligencja – zagrożenie i możliwości w procesie edukacyjnym.
 • moduł dotyczący grywalizacji w procesie edukacji obywatelskiej i zarządzania projektem, na który składają się:
  • facylitacja całego wydarzenia pod kątem grywalizacji
  • przeprowadzenie warsztatów w 5 grupach przy użyciu gier: EUROSZANSE; COOPAXLE/ INVEST IN, M.O.R.E., KOŁO INNOWACJI, WIATRAKI.

OPISY GIER

Celem tego modułu jest zademonstrowanie Państwu możliwości włączenia grywalizacji do procesu edukacyjnego oraz do procesu zarządzania projektem tak, aby polepszać jakość realizowanych przez Państwa projektów edukacyjnych i podnieść Państwa umiejętności w zakresie team building, co przekłada się bezpośrednio na poziom faktycznego wdrożenia Standardów Jakości Erasmusa do praktyk szkolnych i projektowych.

*Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie: (limit miejsc został wyczerpany)

REJESTRACJA

*FRSE zastrzega sobie prawo do selekcji uczestników. Złożenie ankiety rejestracyjnej nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji.
*Zgłoszenia przyjmujemy do 5 sierpnia! W przypadku dużej liczby aplikacji nabór może zostać zakończony wcześniej. W związku z ograniczoną ilością miejsc, uczestnictwo zostanie potwierdzone indywidualnie do 23 sierpnia.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, nie pokrywają natomiast kosztów podróży.
W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczny kontakt, w innym przypadku koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczestnik.

Osoby kontaktowe (rejestracja):
Monika Pawlikowska: mpawlikowska@frse.org.pl
Karolina Skarzyńska: kskarzynska@frse.org.pl