treść strony

Szkolenia wprowadzające dla realizatorów projektów

Materiały ze szkoleń dotyczące procesu zarządzania projektem m.in. jak czytać umowę finansową i co z niej wynika, zagadnienia finansowe, upowszechnianie wyników projektu.

Szkolenia dla beneficjentów sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe są organizowane w celu wspierania jakościowej realizacji projektu.
Podstawowe szkolenia z zakresu zarządzania dofinansowanym projektem odbywają się w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia działań. Jednak zagadnień dotyczących efektywnego zarządzania projektem jest wiele i NA stara się je przybliżać w różnej formie i okresie realizacji projektu. Dzięki zamieszczonym materiałom Beneficjenci sektora mają szansę na korzystanie ze szkoleń w celu nabywania nowych kompetencji w dowolnym czasie i miejscu.

Akcja 2. Kształcenie i szkolenia zawodowe