Działania programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli

Wsparcie na realizację projektów w sektorze Szkolnictwa wyższego można uzyskać także w ramach konkursów organizowanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w zakresie następujących działań:

Działania Erasmus Mundus

W ramach działania możliwa jest realizacja dwóch niezależnych typów projektów:

 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus
  Erasmus Mundus Joint Masters to wysokiej jakości, zintegrowane, transnarodowe programy studiów na poziomie magisterskim realizowane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie, jak również inne organizacje (nie tylko edukacyjne) posiadające szczególną wiedzę ekspercką w zakresie danej dyscypliny/obszaru tematycznego i zainteresowane ich rozwojem. Celem wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest zwiększenie atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz przyciągnięcie najzdolniejszych osób do Europy.

 • Działania w zakresie opracowania wspólnych studiów Erasmus Mundus
  Celem projektu prowadzącego do opracowania studiów Erasmus Mundus jest wsparcie przygotowania wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie jak również inne organizacje (nie tylko edukacyjne) posiadające szczególną wiedzę ekspercką w zakresie danej dyscypliny/obszaru tematycznego i zainteresowane ich rozwojem. Realizacja projektu pozwoli przygotować się uczelniom do realizacji wspólnych studiów magisterskich.

 

Sojusze na rzecz innowacji

Sojusze prowadzą do zwiększenia zdolności innowacyjnych Europy poprzez współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy sektorem szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym badania.

 • Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw
  Wielostronne projekty, któych celem jest wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rezultaty wypracowane przez konsorcja powinny być odpowiedzią na wyzwania społeczne i gospodarcze, takie jak zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, przystosowanie społeczeństwa do szybkich zmian oraz innowacji na rynku pracy.
 • Sojusze na rzecz współpracy sektorowej
  Celem projektów jest wypracowanie nowych rozwiązań strategicznych i wzmocnienie współpracy na rzecz danej branży. Wybrano 14 branż o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności europejskiego rynku pracy, tj.:
  1) turystyka, 2) mobilność-transport-motoryzacja, 3) przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny, 4) budownictwo, 5) sektor rolno-spożywczy, 6) branże niskoemisyjne, 7) włókiennictwo, 8) sektor kultury i kreatywny, 9) technologie cyfrowe, 10) energia odnawialna, 11) elektronika,12) handel, 13) gospodarka społeczna, 14) zdrowie.

Działania Jean Monnet w sektorze Szkolnictwa wyższego

Akcja wspiera studia i badania dotyczące Unii Europejskiej i integracji europejskiej, poprzez które propaguje się europejską aktywność obywatelską i wartości europejskie oraz uwzględnia rolę UE w zglobalizowanym świecie, rozpowszechniając wiedzę o Unii. W ramach akcji można realizować następujące działania:

 • Moduły „Jean Monnet”: krótkie programy nauczania w zakresie studiów nad UE, których minimalny czas wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki. Moduły mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub koncentrować się na jednej dziedzinie studiów nad UE.

 • Katedry „Jean Monnet”: grant dla profesorów uniwersyteckich specjalizujących się w studiach nad UE, finansujący 90 godzin dydaktycznych kształcenia na rok akademicki.

 • Centra doskonałości „Jean Monnet”: ośrodki kompetencji i wiedzy skupiające wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru studiów nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie.

Programy i inicjatywy FRSE - poznaj je wszystkie!

To nie to, czego szukasz?

 

Wróć na stronę Akcji 1.
sektora Szkolnictwo wyższe

Przejdź

To nie to, czego szukasz?

 

Wróć na stronę Akcji 2.
sektora Szkolnictwo wyższe

Przejdź

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Przeczytaj

Skontaktuj się z ekspertami
programu Erasmus+

Zobacz