×

W ślad za komunikatem helpdesku Komisji informujemy, że „Aplikacja on-line obsługująca formularze wniosków do programu Erasmus+ w konkursie 2019 działa wolno z powodu problemów z wydajnością serwerów Komisji. Informatycy Komisji obsługujący aplikację pracują nad rozwiązaniem problemu Za występujące czasowo problemy administratorzy oprogramowania przepraszają

×

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Uwaga! W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektorów programu Erasmus+ z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eforms@erasmusplus.org.pl (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Pełny komunikat [PDF]

Jak złożyć wniosek


Żeby rozpocząć proces wnioskowania instytucja/organizacja musi zarejestrować się w systemie EU_LOGIN (dawne European Commission Authentication Service – ECAS) oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny – PIC (Personal Identification Code).

Uwaga: W programie Erasmus+ nie mogą składać wniosków osoby indywidualne. Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

Każda instytucja posługuje się jednym numerem PIC, niezależnie od liczby składanych wniosków. Prosimy upewnić się, czy Państwa instytucja posiada już numer PIC.

Jeśli Państwa instytucja nie posiada jeszcze numeru PIC prosimy wykonać czynności opisane w punktach 1 do 4.

Jeśli instytucja posiada wcześniej nadany nr PIC należy się nim posługiwać. Wówczas konieczne jest upewnienie się, że dane wskazane URF są prawidłowe oraz dokumentacja wskazana w punkcie 3 jest aktualna.

 

Rejestracja w systemie EU_LOGIN

Żeby rozpocząć proces wnioskowania pracownik rejestrujący instytucję/organizację musi zarejestrować się w systemie EU_LOGIN (poprzednio ECAS – European Commission Authentication Service ).

Serwis EU_LOGIN (/ ECAS) umożliwia użytkownikom dostęp do większości cyfrowych narzędzi stworzonych lub używanych przez instytucje Unii Europejskiej. Jeżeli użytkownik był zarejestrowany w bazie ECAS nie musi rejestrować się w EU_LOGIN ponownie, jego uprawnienia i personalne dane pozostają niezmienione. Niezmienione też pozostają uprawnienia dostępu do serwisów i aplikacji Komisji przyznane wcześniej. Przy logowaniu użytkownik podaje adres e-mail.

Założenie konta w systemie EU_LOGIN (/ ECAS ) jest pierwszym krokiem przed rejestracją organizacji lub osoby indywidualnej umożliwiającym dostęp do narzędzi Komisji takich jak URF (Unique Registration Facility), Mobility Tool+, OEET oraz Platformy Upowszechniania Rezultatów.

Adres URL do systemu EU_LOGIN:

Zarejestruj się w EU_LOGIN

Zaloguj się w EU_LOGIN

 

Rejestracja w Portalu Uczestnika i systemie URF

× Rejestracja w Portalu dotyczy wyłącznie organizacji, które nie posiadają jeszcze numeru PIC. Nie należy dokonywać ponownej rejestracji w związku z nowym konkursem wniosków.

Kolejnym krokiem poprzedzającym wypełnienie wniosku jest rejestracja instytucji/organizacji w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility). Po zakończeniu rejestracji w Portalu Uczestnika i systemie URF wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

W celu rejestracji w Portalu Uczestnika i systemie URF należy wykonać następujące czynności:

Wejdź na Portal Uczestnika i system URF

 1. Kliknij przycisk „LOGIN” po prawej stronie górnego menu.
 2. Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła uzyskanych w Kroku 1.
 3. W górnym menu kliknij na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „REGISTER”.
 4. Kliknij niebieski przycisk „REGISTER ORGANISATION”, aby rozpocząć rejestrację organizacji, bądź też przycisk „RESUME REGISTRATION”, aby kontynuować rozpoczętą wcześniej rejestrację.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
× Przy pracy w Portalu Uczestnika i systemie URF zalecane jest używanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.

× Instytucja musi dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłości nie utracić dostępu do danych organizacji w systemie URF. Jedną z form zabezpieczenia jest rejestracja kilku pracowników jako ‘Self –registrant’. Każda z organizacji może zarejestrować do 10 pracowników, z których każdy będzie miał uprawnienia do edycji danych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem użytkownika systemu URF, dostępnego w wersji angielskiej [PDF] oraz w wersji polskiej dokumentu [PDF].

Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 • Wykaz form prawnych instytucji (uczestników) z podziałem na właściwe formularze Legal Entity Form [PDF]
 • Wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do rejestracji w Systemie URF [PDF]

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

 

Dodawanie dokumentacji do profilu organizacji

Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje. Polskojęzyczne wersje formularzy znajdują się na poniższych stronach:

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie przesłać w formie skanu (w formacie PDF) do Portalu Użytkownika.

Aby tego dokonać:

 1. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS
  i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.
 2. Znajdź swoją organizację i kliknij czerwony przycisk „MO” po prawej stronie (kolumna „ACTIONS”).
 3. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.
 4. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji.

 

Numer identyfikacyjny – PIC

Po zakończeniu rejestracji w URF, wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms.

Uwaga: Numer PIC muszą uzyskać wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie – zarówno instytucje polskie, jak i zagraniczne.

 

Wypełnij formularz wniosku

Prosimy zapoznać się z ważnymi informacjami dostępnymi na stronie „Formularze wniosków” http://erasmusplus.org.pl/eforms/

Formularze wniosków

Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Kluczowe daty składania wniosków

Kluczowe daty składania wniosków w 2019 roku znajdują się tutaj.