Jak złożyć wniosek


Żeby rozpocząć proces wnioskowania instytucja/organizacja musi zarejestrować się w bazie ECAS ( European Commission Authentication Service – ECAS) oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny – PIC (Personal Identification Code).

Uwaga: W programie Erasmus+ nie mogą składać wniosków osoby indywidualne. Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

Każda instytucja posługuje się jednym numerem PIC, niezależnie od liczby składanych wniosków. Prosimy upewnić się, czy Państwa instytucja posiada już numer PIC. Jeśli instytucja posiada wcześniej nadany nr PIC należy się nim posługiwać.

 

Rejestracja w bazie ECAS

Żeby rozpocząć proces wnioskowania pracownik rejestrujący instytucję/organizację musi zarejestrować się w systemie ECAS (European Commission Authentication Service – ECAS).

Serwis ECAS umożliwia użytkownikom dostęp do większości cyfrowych narzędzi stworzonych lub używanych przez instytucje Unii Europejskiej. Założone konto w bazie ECAS przy użyciu tego samego identyfikatora i hasła pozwala uzyskać dostęp do wszelkich innych systemów Komisji Europejskich wymagających uwierzytelniania za pomocą bazy ECAS.Kluczową informacją przy rejestracji jest adres e-mail. Zalecane jest utworzenie konta w ECAS przy użyciu ogólnego adresu e-mail organizacji (tzw. adresu generycznego, czyli niezawierającego danych osobowych), co umożliwi edytowanie danych instytucji w przyszłości.

Zarejestruj się w bazie ECAS

Zaloguj się w ECAS

Instrukcja Użytkownika bazy ECAS

Celem niniejszej instrukcji jest przybliżenie Państwu sposobu założenia nowego konta w bazie ECAS, a także ewentualnej zmiany hasła czy danych osobowych.

Wersja polska

Wersja angielska

Uwagi dotyczące konta w bazie ECAS

 1. Indywidualne konto w bazie ECAS jest unikalne i powiązane z tylko jednym adresem e-mail.
 2. Konto w bazie ECAS nigdy nie wygasa.
 3. Konto w bazie ECAS może zostać zablokowane. Dzieje się to wyłącznie po 5 kolejnych, nieudanych próbach zalogowania. Blokowanie konta następuje automatycznie, w ciągu 15 minut.

Uwagi dotyczące hasła do bazy ECAS

 1. Hasło musi składać się z przynajmniej 10 znaków, zawierających przynajmniej 3 spośród 4 wymienionych niżej rodzajów znaków:
  1. Wielkie litery: od A do Z
  2. Małe litery: od a do z
  3. Cyfry: od 0 do 9
  4. Znaki specjalne: !”#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
 2. Hasło wygasa 180 dni po jego utworzeniu lub zmianie.
 3. Ostrzeżenie wyświetla się 5 dni przed się wygaśnięciem hasła.
 4. Zmiana hasła możliwa jest dopiero po upływie 1 dnia od jego utworzenia lub zmiany.
 5. Serwis przechowuje w pamięci 5 ostatnich haseł i nie pozwala na ich powtórne użycie.

Wsparcie techniczne dotyczące konta w bazie ECAS

Dla systemu uwierzytelniania użytkowników w bazie ECAS prowadzony jest odrębny serwis pomocy. Pracownicy Narodowych Agencji nie mają uprawnień do administracji ECAS.

Kontakt z helpdeskiem bazy ECAS.

Często zadawane pytania dotyczące bazy ECAS

 1. Czym jest ECAS?
 2. Kiedy używam mojego hasła ECAS?
 3. Co muszę zrobić, jeśli zapomnę hasło?
 4. Jak wylogować się z ECAS-u i w jakiej sytuacji należy to zrobić?
 5. Moje konto zostało zawieszone. Dlaczego?
 6. Jak zapobiec ujawnieniu mojej tożsamości przez aplikację?
 7. Jak to możliwe, że po wylogowaniu się z serwisu ECAS mogę nadal używać aplikacji, która wymaga uwierzytelnienia?
 8. Dlaczego nie muszę ponownie logować się do aplikacji po wylogowaniu się z niej?
 9. Co to oznacza, że konto zostało zablokowane?
 10. Wprowadzam prawidłową nazwę użytkownika i prawidłowe hasło, ale nie uzyskuję dostępu do aplikacji. Dlaczego?
 11. Na czym polega „automatyczne logowanie się” czy też „pojedyncze logowanie się”?

Odpowiedzi na powyższe pytania

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących programu Erasmus+

 

Rejestracja w Portalu Uczestnika i systemie URF

Kolejnym krokiem poprzedzającym wypełnienie wniosku jest rejestracja instytucji/organizacji w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility). Po zakończeniu rejestracji w Portalu Uczestnika i systemie URF wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.W celu rejestracji w Portalu Uczestnika i systemie URF należy wykonać następujące czynności:

Wejdź na Portal Uczestnika i system URF

 1. Kliknij przycisk „LOGIN” po prawej stronie górnego menu.
 2. Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła uzyskanych w Kroku 1.
 3. W górnym menu kliknij na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „REGISTER”.
 4. Kliknij niebieski przycisk „REGISTER ORGANISATION”, aby rozpocząć rejestrację organizacji, bądź też przycisk „RESUME REGISTRATION”, aby kontynuować rozpoczętą wcześniej rejestrację.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
× Przy pracy w Portalu Uczestnika i systemie URF zalecane jest używanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem użytkownika systemu URF [PDF] – wersja w j. polskim z dn. 16.07.2015 r., dostępnego również w wersji angielskiej pod tym linkiem (po zalogowaniu w systemie ECAS). Skrócona wersja instrukcji dostępna jest  w wersji angielskiej [PDF].

Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 • Wykaz form prawnych instytucji (uczestników) z podziałem na właściwe formularze Legal Entity Form [PDF]
 • Wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do rejestracji w Systemie URF [PDF]

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

 

Dodawanie dokumentacji do profilu organizacji

Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje. Polskojęzyczne wersje formularzy znajdują się na poniższych stronach:

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie przesłać w formie skanu (w formacie PDF) do Portalu Użytkownika.

Aby tego dokonać:

 1. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS
  i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.
 2. Znajdź swoją organizację i kliknij czerwony przycisk „MO” po prawej stronie (kolumna „ACTIONS”).
 3. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.
 4. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji.

 

Numer identyfikacyjny – PIC

Po zakończeniu rejestracji w URF, wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms.

Uwaga: Numer PIC muszą uzyskać wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie – zarówno instytucje polskie, jak i zagraniczne.

 

Pobierz i wypełnij formularz wniosku

Formularze wniosków

Formularze wniosków oraz potrzebne załączniki i instrukcje związane z wnioskowaniem znajdują się w zakładce Wnioski eForm.

Kluczowe daty składania wniosków

Kluczowe daty składania wniosków w 2016 roku znajdują się tutaj.

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback