Jak złożyć wniosek


Żeby rozpocząć proces wnioskowania instytucja/organizacja musi zarejestrować się w bazie ECAS ( European Commission Authentication Service – ECAS) oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny – PIC (Personal Identification Code).

Uwaga: W programie Erasmus+ nie mogą składać wniosków osoby indywidualne. Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

 

Rejestracja w bazie ECAS

Żeby rozpocząć proces wnioskowania pracownik rejestrujący instytucję/organizację musi zarejestrować się w systemie ECAS (European Commission Authentication Service – ECAS).

Serwis ECAS umożliwia użytkownikom dostęp do większości cyfrowych narzędzi stworzonych lub używanych przez instytucje Unii Europejskiej. Założone konto w bazie ECAS przy użyciu tego samego identyfikatora i hasła pozwala uzyskać dostęp do wszelkich innych systemów Komisji Europejskich wymagających uwierzytelniania za pomocą bazy ECAS.Kluczową informacją przy rejestracji jest adres e-mail. Zalecane jest utworzenie konta w ECAS przy użyciu ogólnego adresu e-mail organizacji (tzw. adresu generycznego, czyli niezawierającego danych osobowych), co umożliwi edytowanie danych instytucji w przyszłości.

Zarejestruj się w bazie ECAS

Zaloguj się w ECAS

Instrukcja Użytkownika bazy ECAS

Celem niniejszej instrukcji jest przybliżenie Państwu sposobu założenia nowego konta w bazie ECAS, a także ewentualnej zmiany hasła czy danych osobowych.

Wersja polska

Wersja angielska

Uwagi dotyczące konta w bazie ECAS

 1. Indywidualne konto w bazie ECAS jest unikalne i powiązane z tylko jednym adresem e-mail.
 2. Konto w bazie ECAS nigdy nie wygasa.
 3. Konto w bazie ECAS może zostać zablokowane. Dzieje się to wyłącznie po 5 kolejnych, nieudanych próbach zalogowania. Blokowanie konta następuje automatycznie, w ciągu 15 minut.

Uwagi dotyczące hasła do bazy ECAS

 1. Hasło musi składać się z przynajmniej 10 znaków, zawierających przynajmniej 3 spośród 4 wymienionych niżej rodzajów znaków:
  1. Wielkie litery: od A do Z
  2. Małe litery: od a do z
  3. Cyfry: od 0 do 9
  4. Znaki specjalne: !”#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
 2. Hasło wygasa 180 dni po jego utworzeniu lub zmianie.
 3. Ostrzeżenie wyświetla się 5 dni przed się wygaśnięciem hasła.
 4. Zmiana hasła możliwa jest dopiero po upływie 1 dnia od jego utworzenia lub zmiany.
 5. Serwis przechowuje w pamięci 5 ostatnich haseł i nie pozwala na ich powtórne użycie.

Wsparcie techniczne dotyczące konta w bazie ECAS

Dla systemu uwierzytelniania użytkowników w bazie ECAS prowadzony jest odrębny serwis pomocy. Pracownicy Narodowych Agencji nie mają uprawnień do administracji ECAS.

Kontakt z helpdeskiem bazy ECAS.

Często zadawane pytania dotyczące bazy ECAS

 1. Czym jest ECAS?
 2. Kiedy używam mojego hasła ECAS?
 3. Co muszę zrobić, jeśli zapomnę hasło?
 4. Jak wylogować się z ECAS-u i w jakiej sytuacji należy to zrobić?
 5. Moje konto zostało zawieszone. Dlaczego?
 6. Jak zapobiec ujawnieniu mojej tożsamości przez aplikację?
 7. Jak to możliwe, że po wylogowaniu się z serwisu ECAS mogę nadal używać aplikacji, która wymaga uwierzytelnienia?
 8. Dlaczego nie muszę ponownie logować się do aplikacji po wylogowaniu się z niej?
 9. Co to oznacza, że konto zostało zablokowane?
 10. Wprowadzam prawidłową nazwę użytkownika i prawidłowe hasło, ale nie uzyskuję dostępu do aplikacji. Dlaczego?
 11. Na czym polega „automatyczne logowanie się” czy też „pojedyncze logowanie się”?

Odpowiedzi na powyższe pytania

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących programu Erasmus+

 

Rejestracja w Portalu Uczestnika i systemie URF

Kolejnym krokiem poprzedzającym wypełnienie wniosku jest rejestracja instytucji/organizacji w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility). Po zakończeniu rejestracji w Portalu Uczestnika i systemie URF wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.W celu rejestracji w Portalu Uczestnika i systemie URF należy wykonać następujące czynności:

Wejdź na Portal Uczestnika i system URF

 1. Kliknij przycisk „LOGIN” po prawej stronie górnego menu.
 2. Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła uzyskanych w Kroku 1.
 3. W górnym menu kliknij na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „REGISTER”.
 4. Kliknij niebieski przycisk „REGISTER ORGANISATION”, aby rozpocząć rejestrację organizacji, bądź też przycisk „RESUME REGISTRATION”, aby kontynuować rozpoczętą wcześniej rejestrację.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
× Przy pracy w Portalu Uczestnika i systemie URF zalecane jest używanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem użytkownika systemu URF [PDF] – wersja w j. polskim z dn. 16.07.2015 r., dostępnego również w wersji angielskiej pod tym linkiem (po zalogowaniu w systemie ECAS).

Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 • Wykaz form prawnych instytucji (uczestników) z podziałem na właściwe formularze Legal Entity Form [PDF]
 • Wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do rejestracji w Systemie URF [PDF]

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

 

Dodawanie dokumentacji do profilu organizacji

Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje. Polskojęzyczne wersje formularzy znajdują się na poniższych stronach:

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie przesłać w formie skanu (w formacie PDF) do Portalu Użytkownika.

Aby tego dokonać:

 1. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS
  i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.
 2. Znajdź swoją organizację i kliknij czerwony przycisk „MO” po prawej stronie (kolumna „ACTIONS”).
 3. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.
 4. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji.

 

Numer identyfikacyjny – PIC

Po zakończeniu rejestracji w URF, wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms.

Uwaga: Numer PIC muszą uzyskać wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie – zarówno instytucje polskie, jak i zagraniczne.

 

Pobierz i wypełnij formularz wniosku

Formularze wniosków

Formularze wniosków oraz potrzebne załączniki i instrukcje związane z wnioskowaniem znajdują się w zakładce Wnioski eForm.

Kluczowe daty składania wniosków

Kluczowe daty składania wniosków w 2016 roku znajdują się tutaj.