Jak złożyć wniosek

Żeby rozpocząć proces wnioskowania instytucja/organizacja musi zarejestrować się w systemie URF (Unique Registration Facility) aby pozyskać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny – PIC (Personal Identification Code). Rejestracji danych dokonuje pracownik/cy zarejestrowani w systemie EU_LOGIN.

Uwaga: W programie Erasmus+ nie mogą składać wniosków osoby indywidualne. Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

Każda instytucja posługuje się jednym numerem PIC, niezależnie od liczby składanych wniosków. Prosimy upewnić się, czy Państwa instytucja posiada już numer PIC. Jeśli Państwa instytucja nie posiada jeszcze numeru PIC prosimy wykonać czynności opisane w punktach 1 do 4. Jeśli instytucja posiada wcześniej nadany nr PIC należy się nim posługiwać. Wówczas konieczne jest upewnienie się, że dane wskazane URF są prawidłowe oraz dokumentacja wskazana w punkcie 3 jest aktualna.

Przewodnik po Systemie URF (Unique Registration Facility) i Portalu Uczestnika [PDF] [EN]

 

Rejestracja w systemie EU_LOGIN

Żeby rozpocząć proces wnioskowania pracownik rejestrujący instytucję/organizację musi zarejestrować się w systemie EU_LOGIN (poprzednio ECAS – European Commission Authentication Service ).

Serwis EU_LOGIN (/ ECAS) umożliwia użytkownikom dostęp do większości cyfrowych narzędzi stworzonych lub używanych przez instytucje Unii Europejskiej. Jeżeli użytkownik był zarejestrowany w bazie ECAS nie musi rejestrować się w EU_LOGIN ponownie, jego uprawnienia i personalne dane pozostają niezmienione. Niezmienione też pozostają uprawnienia dostępu do serwisów i aplikacji Komisji przyznane wcześniej. Przy logowaniu użytkownik podaje adres e-mail.

Założenie konta w systemie EU_LOGIN (/ ECAS ) jest pierwszym krokiem przed rejestracją organizacji lub osoby indywidualnej umożliwiającym dostęp do narzędzi Komisji takich jak URF (Unique Registration Facility), Mobility Tool+, OEET oraz Platformy Upowszechniania Rezultatów.

Adres URL do systemu EU_LOGIN:

Rejestracja w Portalu Uczestnika i systemie URF

Rejestracja w Portalu dotyczy wyłącznie organizacji, które nie posiadają jeszcze numeru PIC. Nie należy dokonywać ponownej rejestracji w związku z nowym konkursem wniosków

Kolejnym krokiem poprzedzającym wypełnienie wniosku jest rejestracja instytucji/organizacji w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility). Po zakończeniu rejestracji w Portalu Uczestnika i systemie URF wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

W celu rejestracji w Portalu Uczestnika i systemie URF należy wykonać następujące czynności:

Wejdź na Portal Uczestnika i system URF – Wejdź

  1. Kliknij przycisk „LOGIN” po prawej stronie górnego menu.
  2. Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła uzyskanych w Kroku 1.
  3. W górnym menu kliknij na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „REGISTER”.
  4. Kliknij niebieski przycisk „REGISTER ORGANISATION”, aby rozpocząć rejestrację organizacji, bądź też przycisk „RESUME REGISTRATION”, aby kontynuować rozpoczętą wcześniej rejestrację.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodawanie dokumentacji do profilu organizacji

Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje. Polskojęzyczne wersje formularzy znajdują się na poniższych stronach:

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie przesłać w formie skanu (w formacie PDF) do Portalu Użytkownika.

Aby tego dokonać:

  1. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.
  2. Znajdź swoją organizację i kliknij czerwony przycisk „MO” po prawej stronie (kolumna „ACTIONS”).
  3. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.
  4. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji.

Numer identyfikacyjny – PIC Po zakończeniu rejestracji w URF, wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms.

Uwaga: Numer PIC muszą uzyskać wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie – zarówno instytucje polskie, jak i zagraniczne.

Wypełnij formularz wniosku

Prosimy zapoznać się z ważnymi informacjami dostępnymi na stronie „Formularze wniosków” http://erasmusplus.org.pl/eforms/

Formularze wniosków Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Kluczowe daty składania wniosków

Kluczowe daty składania wniosków w 2019 roku znajdują się tutaj.