Terminy składania wniosków

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Uwaga! W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektorów programu Erasmus+ z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie -w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków -wiadomości e-mail na adres eforms@erasmusplus.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

2020

Termin składania wniosków (do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury) o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostanie przedłużona do 26 maja 2020 r.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., UWAGA!  termin został przedłużony do 7 maja 2020 r.,
  1 października 2020 r.  do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 13 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., UWAGA!  termin został przedłużony do 7 maja 2020 r.,
  1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 24 marca 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego, UWAGA!  termin został przedłużony do 23 kwietnia 2020 r.
 • Uniwersytety Europejskie  – 26 lutego 2020 r.  do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r.  do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r.  do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Akcja 3

 • Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą– 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., UWAGA!  termin został przedłużony do 7 maja 2020 r.,
  1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego, UWAGA!  termin został przedłużony do 21 kwietnia 2020 r.
 • Współpraca partnerska na mniejszą skalę – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego, UWAGA!  termin został przedłużony do 21 kwietnia 2020 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 2 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego, UWAGA!  termin został przedłużony do 21 kwietnia 2020 r.

 

Archiwum